Kansalaistoiminta

Palvelut eivät yksin riitä, vaan ihminen tarvitsee toisia ihmisiä.

Kansalaistoimintamme antaa voimavaroja kaikille. Se tarkoittaa merkityksiä, tekemistä ja yhteyttä muihin.

Me haluamme

  • vahvistaa ihmisten uskoa omiin kykyihinsä
  • auttaa yhteisöjä tulemaan mahdollisimman vieraanvaraisiksi
  • osaltamme rakentaa yhteiskuntarauhaa ja demokratiaa.

Kestävässä hyvinvointiyhteiskunnassa vahvat palvelut tarvitsevat rinnalleen vahvan kansalaisyhteiskunnan.

Kansalaistoiminta vaikuttaa:

97% 

toimijoista kertoo hyvinvointinsa lisääntyneen,
koska toiminta tuottaa iloa ja parantaa sosiaalisia taitoja.

78% 

kokee osallisuutta.

64% 

on vähemmän yksinäisiä.

Ihminen on sosiaalinen eläin. Miksi?

  • tarvitsemme toisia ihmisiä kokeaksemme merkityksiä
  • löytääksemme oman kyvykkyytemme
  • luodaksemme toimivia yhteisöjä. Kokemus siitä, että on tarpeellinen ja pääsee toimimaan yhteiseksi hyväksi, voi olla yksilölle ihmisarvon palauttava.

Diakonissalaitos rakentaa palveluidensa rinnalle dynaamista ja monipuolista kansalaistoimintaa. Kansalaistoiminta yhdistää toisiinsa monenlaisia ihmisiä ja yhteisöjä ja helpottaa tarvittaessa vuorovaikutusta osapuolten välillä. Lue tästä linkistä lisää kansalaistoiminnan strategiasta.

Tule mukaan! Tästä pääset toiminnan paikkoihimme

Kirjoituksia moniäänisestä toiminnasta