Keskustelua NEET-nuorten elämän-tilanteesta ja palvelujärjestelmän kehittämisestä

Vamos Akatemia on Diakonissalaitoksen Vamoksessa käynnistetty verkosto, joka kokoaa yhteen käytännön toimijat, kehittäjät, tutkijat ja alan opiskelijat sekä toimii innovaatioekosysteemin kiinnekohtana. Akatemiassa  käsitellään NEET-nuorten (pdf) tilannetta ja käytännön ratkaisukeinoja, kuinka rakennetaan polkuja hyvinvointiin, työhön ja koulutukseen. Tavoitteena on vahvistaa tutkimukseen pohjautuvaa palvelujen kehittämistä.

Verkosto kokoontuu vuoden aikana kuusi kertaa. Verkostoa vahvistaa yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö sekä Vamoksesta tehtävät tutkimukset, gradut ja opinnäytetyöt.

Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin tammikuussa 2020.

Akatemia jatkuu jälleen keväällä 2023. Ensimmäinen tilaisuus on 9.2. Tässä linkissä ohjelma.