Keskustelua NEET-nuorten elämän-tilanteesta ja palvelujärjestelmän kehittämisestä

Vamos Akatemia on Diakonissalaitoksen Vamoksessa käynnistetty verkosto, joka kokoaa yhteen käytännön toimijat, kehittäjät, tutkijat ja alan opiskelijat sekä toimii innovaatioekosysteemin kiinnekohtana. Akatemiassa  käsitellään

  • NEET-nuorten (pdf) tilannetta ja käytännön ratkaisukeinoja, kuinka rakennetaan polkuja hyvinvointiin, työhön ja koulutukseen.
  • laajemmin haavoittuvassa asemassa elävien asemaa ja palvelujärjestelmän toimivuutta.Tavoitteena on vahvistaa tutkimukseen pohjautuvaa palvelujen kehittämistä.

Verkosto kokoontuu vuoden aikana kuusi kertaa. Verkostoa vahvistaa yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö sekä Vamoksesta tehtävät tutkimukset, gradut ja opinnäytetyöt.

Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin tammikuussa 2020.

Alla tietoa Vamos Akatemian syksyn ohjelmasta.

Vamos Akatemiassa käsitellään paitsi NEET-nuorten tilannetta myös laajemmin haavoittuvassa asemassa elävien asemaa ja palvelujärjestelmän toimivuutta.

Kaikki tilaisuudet pidetään etänä. Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan Lyyti-järjestelmässä oheisten linkkien kautta. Ilmoittautumisen vastausviestissä on tilaisuuden Teams-linkki.

Vamos Akatemian ohjelma syksyllä 2023

Torstai 26.10. klo 13-15.30

  • Hankerahoituspäällikkö, dosentti Diakonissalaitos Johanna Leinonen: Pakolaisperheiden erossaolo ja arjen turvallisuus.
  • Emeritusprofessori, Stakes Matti Rimpelä: Oppeja lähihistoriasta: Olemmeko unohtaneet olennaisen lasten aikuistumisen tukemisessa?  Matti Rimpelä – mattirimpela.fi
  • Ilmoittautuminen: Vamos Akatemia 26.10.2023

Torstai 23.11. klo 13-15.30

  • Neuropsykologian erikoispsykologi, PsM, Oppimisen tuen keskus, Kuntoutussäätiö Johanna Stenberg: Oppimisvaikeuksiin tukea hakevien aikuisten koulupolku ja hyvinvointi
  • Ilmoittautuminen: Vamos Akatemia 23.11.2023

Ohjelma täydentyy myöhemmin.


Lisätietoa

Terhi Laine
Johtaja, VTT
terhi.laine@hdl.fi
0400 237775