Rovaniemen nuorten palveluille oma kompassi ja kartta

2.12.2019

Kolme naista seisoo rinnakkain. Taustalla teksti Rovaniemen Ohjaamo.

Minna Kestilä-Suopajärvi (vas.) Mirja Heikkala ja Tuija Kuusijärvi innovaation äärellä: palvelukartta auttaa ammattilaisia ja nuoria löytämään oikeat palvelut oikeaan aikaan.

Rovaniemen Vamos ja Ohjaamo yhdistivät voimansa ja rakensivat yhdessä verkostojen kanssa palvelukartan nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Palvelukartta on rakennettu muuttuvan toimintakyvyn, toimijoiden ydintehtävän ja palveluiden oikea-aikaisuuden näkökulmista.

 

”Nuorten palvelukarttaa on toivottu Rovaniemelle ja tähän tarpeeseen on vastattu yhteistyön voimalla. Kartan tavoitteena on lisätä tietoisuutta eri palveluista, tehostaa ohjautumista tarpeen mukaisiin palveluihin ja selkeyttää nuorten palvelukenttää”, toteaa palveluesimies Mirja Heikkala Rovaniemen Ohjaamosta.

”Vamos Rovaniemen Yhdessä Osallisuuteen -hanke ja Ohjaamon Onni -hanke kokosivat elokuussa 2019 laajan joukon ammattilaisia palvelukartan rakentamisen äärelle. Rovaniemellä verkostoyhteistyö toimii hienosti ja tässä yksi konkreettinen osoitus yhteisestä hyvästä tekemisestä,” Heikkala jatkaa.

Palveluiden viidakossa kompassina toimii toimintakyvyn vuosikello

”Kuljemme Vamoksessa nuorten mukana muutoksen matkalla. Matka alkaa usein tilanteesta, jossa nuori on jumissa ja tarvittavien palveluiden ulkopuolella. Toimintakyvyn vahvistuessa lähdemme selvittämään toimintakyvyn mukaisia palveluita. Seuraamme toimintakyvyn vahvistumista säännöllisesti Tulostähti mittarilla, joka kuvaa hyvinvoinnin ja toimintakyvyn muutosta jokaisella elämän eri osa-alueella. Ajatus toimintakyvyn vuosikellosta saikin alkunsa juuri Tulostähdestä”, kertoo projektipäällikkö Minna Kestilä-Suopajärvi Diakonissalaitoksen Rovaniemen Vamoksesta.

”Lähdemme rakentamaan luottamusta palveluihin ja hakemaan onnistumisen kokemuksia. Silloin on tärkeää, että ohjaamme nuoren oikea-aikaisiin palveluihin. Emme lähde esimerkiksi ohjaamaan kotiin jumiutunutta nuorta palveluihin, joihin hänen tulisi osallistua itsenäisesti.”

”Palveluiden viidakko tarvitsee meitä kaikkia ohjaamaan nuoria oikeaan suuntaan oikea-aikaisesti. Tämä vaatii ammattilaisilta palveluiden tuntemusta ja aktiivista yhteistyötä verkostoissa”, jatkaa Kestilä-Suopajärvi.

Jatkokehittämismahdollisuuksia eri tarpeisiin

”Nyt laadittu palvelukartta on yhteistyössä mukana olleiden toimijoiden näköinen ja siihen on koottu ne toimijat, joiden kanssa pääsääntöisesti teemme yhteistyötä nuorten aikuisten kanssa työskennellessä. Tätä karttaa saa ja voi käyttää pohjana jatkokehittelyssä. Siitä onkin jo keskusteltu koulutuskentän ja vaativan erityisen tuen opiskelijoiden tarpeisiin”, kertoo Tuija Kuusijärvi Ohjaamoiden Onni -hankkeesta.

”Palvelukartta avaa uudella tavalla yhteistyömahdollisuuksia ja lisää ymmärrystä toisten toimintatavoista, kun puhumme asioista yhteisellä kielellä. Lisäksi se toimii oivallisena perehdyttämisen välineenä. Toivon, että se auttaa kokoamaan hajanaisia ja sirpaleisia palveluja kokonaisuuksiksi, selkeyttää verkostotoimijoiden työnjakoa ja helpottaa ohjautumista oikea-aikaisesti palveluihin”, pohtii Kuusijärvi.

Lisätietoja:

Minna Kestilä-Suopajärvi, projektipäällikkö, Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi
050 502 2321, minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi

Tuija Kuusijärvi, kehittämiskoordinaattori, sosiaalityöntekijä, Onni – Ohjaamoiden psykososiaalisen tuen hanke
050 436 9828, tuija.kuusijarvi@te-toimisto.fi

Mirja Heikkala, palveluesimies, Ohjaamo Rovaniemi
050 463 7314, mirja.heikkala@rovaniemi.fi

 

Vamos – Rohkeasti ihmisarvon puolesta!

Ohjaamo – Kun et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta

Diakonissalaitoksen Rovaniemen Vamoksessa tuetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien 16–29-vuotiaiden nuorten toiminta-, työkykyä sekä osallistumismahdollisuuksia. Erityisenä painotuksena on tavoittaa nuoria, jotka ovat jumiutuneet kotiin, eivätkä löydä tarvitsemiaan palveluita.

Ohjaamo Rovaniemi tarjoaa 15–29-vuotiaille tietoa, neuvontaa ja ohjausta työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Ohjaamo sijaitsee kauppakeskus Rinteenkulmassa ja on avoinna päivittäin klo 10–16.

Palvelukartta julkaistiin 9.12.2019.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: