“Tunti mun työajasta saattaa muuttaa ihmisen elämää.”

14.6.2024

Taloustaitohankkeen Raha-Amigossa yritysvapaaehtoiset mentoroivat nuoria rahaan ja omaan talouteen liittyvissä asioissa. Budjetoinnin ja numeroiden lisäksi mentorointi on paljon myös nuoren tukemista, kannustamista ja tsemppaamista

Kaksi naista istuu sohvalla keskustelemassa kahvikupit kädessä.

Elena Häkkinen on toiminut Taloustaitohankkeen mentorina jo vuodesta 2020. Häntä kiinnosti mahdollisuus hyödyntää omaa osaamista nuorten hyväksi. Raha-Amigon mentoroinnissa parasta ovat nuorten kohtaamiset ja kokemus siitä, että voi olla hyödyksi. 

“Merkityksellisyyden ja tärkeyden kokemus syntyy siitä, että pystyn jakamaan omaa osaamistani ja kokemustani nuorille, jotka eivät ole saaneet oppia taloustaitoihin. Jos minä voin olla se henkilö, joka nyt antaa nuorelle hänen tarvitsemansa tuen, on se pieni sijoitus siihen, millaisen vaikutuksen se voi kumulatiivisesti tehdä tulevaisuudessa.” Elena kiittelee myös työnantajaa siitä, että yritys mahdollistaa vapaaehtoistyön tekemisen. 

”Pienillä asioilla on merkitystä. Jos minä otan tunnin minun työajasta, minä saatan muuttaa ihmisen elämää tästä päivästä eteenpäin. Se on erittäin merkityksellistä.”  

Nuorten tarpeet Raha-Amigossa vaihtelevat

Nuoret tulevat mentorointiin hyvin erilaisten asioiden kanssa. Tapaamisten aiheet riippuvat nuoren tarpeista. Myös Elenan mentoroimilla nuorilla tarpeita on ollut laidasta laitaan. “Paljon puhutaan budjetoinnista ja rahankäytöstä. Monilla on vaikeuksia hahmottaa omaa rahankäyttöä.” 

Ada-Lotta päätyi mukaan Taloustaitohankkeeseen sosiaalitoimen suositellessa Raha-Amigoon osallistumista.  Mentoroinnista Ada-Lotta toivoi saavansa tukea budjetointiin, tulojen lisäämiseen ja säästämiseen. Joskus nuorten asettamat tavoitteet muuttuvat matkan varrella tai työskentelyn aikana tulee huomioineeksi sellaisiakin asioita, joita ei alun perin ajatellut.

“Paljon on sellaisia asioita, joita en edes alun perin miettinyt, esimerkiksi muutto halvempaan asuntoon oli asia, joka tuli puheeksi budjetoinnin yhteydessä, ja se sitten toteutui. Ja sain myös vakituisen työpaikan, siitä on ollut paljon apua.” pohtii Ada-Lotta. 

Edistystä on Ada-Lotan tilanteessa tapahtunut paljon. Nuoret eivät edes aina itse tiedosta sitä, kuinka paljon asiat ovat menneet eteenpäin, ennen kuin joku sanoittaa sitä heille. 

Aktiivisuus ja avoimuus auttavat 

“Tekisi mieli sanoa, että on kuin uusi ihminen,” sanoo Elena ja naurahtaa. Niin paljon ovat asiat menneet eteenpäin mentoroinnin aikana. “Talous on saatu tasapainoon, hän löysi itselleen pysyvän osa-aikaisen työn, vuokra-asunto on vaihdettu halvempaan ja opintolinja on vaihtunut hänelle mielekkäämpään tulevaisuutta ajatellen,” Elena listaa. 

Asiat eivät kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan niiden eteen täytyy tehdä aktiivisesti töitä. “Haluan tehdä töitä sen eteen, että olisin paras mahdollinen versio itsestäni, se motivoi toimimaan,” sanoo Ada-Lotta. 

Mentorointitapaamisilla on keskusteltu, käyty läpi omaan talouteen vaikuttavia asioita ja etsitty yhdessä ratkaisuja tilanteisiin. Mentorointi on silti muutakin kuin numeroita ja budjetointia, se on myös sitä, että mentori tsemppaa, kannustaa ja tukee nuorta. Elena kannustaa nuoria olemaan avoimia omasta tilanteestaan. “Jos on tehnyt virheen jo se, että sen sanoo ääneen helpottaa.” Ollaan jo askel edellä. Silloin voi etsiä keinoja ja ratkaisuja.  

“Jos on kysymys, löytyy aina vastaus. Jos ei esitä kysymyksiä käy niin, ettei löydä ratkaisujakaan.”  

Empatiaa ja kuuntelemisen taitoa 

Omista raha-asioista puhuminen ventovieraalle ei ole helppoa. Myös Ada-Lotta kokee, että raha-asioista oli aluksi vaikeaa puhua. “Ne on niin henkilökohtaisia asioita, ja hävettikin, jos oli joissain asioissa mokaillut.” Tsemppaava ja kannustava aikuinen kuitenkin auttoi korjaamaan virheitä ja lohdutti, ettei haittaa, vaikkei vielä osaakaan kaikkea. 

Elena kokeekin mentorin tärkeimmäksi ominaisuudeksi aidon kiinnostuksen ja nuoren kuuntelemisen. Mentorinkaan ei tarvitse osata kaikkea. Samalla oppii itsekin, kun yhdessä nuoren kanssa etsii vastauksia. 

Ada-Lotta arvosti mentorissa empaattisuutta, avoimuutta ja positiivista asennetta: “Elena on helposti lähestyttävä, tulee turvallinen olo hänen seurassa.” Ada-Lotta kannustaakin nuoria olemaan avoimia tilanteestaan ja hakemaan tarvittaessa apua raha-asioihin. “Pitää olla itsellekin empaattinen, jos raha-asioita ei ole opetettu, ei niitä voikaan tietää ja osata. Tärkeää on, ettei jää yksin.”

Kirjoittaja Eeva Piha työskentelee Taloustaitohankkeen projektipäällikkönä.

Lue lisää Taloustaitohankkeesta

Diakonissalaitoksen ja pankkien yhteinen Taloustaitohanke opettaa oman talouden hallintaa 16-29-vuotiaille nuorille. Toiminnan mahdollistavat Danske BankNordeaOP ja Suomen Pankki.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: