Tutkimukset ja julkaisut

Tutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä jatkuvaa kehittämistä niin asiakkaiden kuin henkilöstön tarpeisiin.

Tieteellistä tutkimusta ja yhteiskunnallista julkaisutoimintaa

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

Tutkimuslupa ja eettisen toimikunnan lausunto

Alustavan tutkimusluvan myöntää johtaja, jonka vastuualueelle tutkimus kohdistuu. Diakonissalaitoksen eettisen toimikunnan lausuntoa tulee hakea kun kyseessä on tutkimushanke, opinnäytetyö tai muu kartoitus, jossa tutkimusaineistoa hankitaan säätiön palveluita käyttäviltä henkilöiltä tai säätiön palveluksessa olevalta henkilöstöltä tai jossa säätiön alainen toiminta ylipäätään on tutkimuksen kohteena. Lausunto haetaan riippumatta siitä, millä tavalla tutkimustietoa kerätään.

Hakemus 2 viikkoa ennen kokousta

Tutkimusluvan hakijan tulee lähettää sähköinen hakemus liitteineen kaksi (2) viikkoa ennen eettisen toimikunnan kokousta.

  • Syyskaudella 2020 toimikunnan kokoukset pidetään ti 18.8., 8.9., 6.10, 3.11. ja 1.12.
  • Kevään 2021 kokouspäivät ovat 12.1., 9.2., 9.3.,6.4., 4.5. ja 1.6.
Tutkimuslupa ja lausunnon hakeminen – lue tämä ennen kuin etenet Hae eettisen toimikunnan lausuntoa

Artikkeleita julkaisuista