Tutkimukset ja julkaisut

Tutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä jatkuvaa kehittämistä niin asiakkaiden kuin henkilöstön tarpeisiin.

Tieteellistä tutkimusta ja yhteiskunnallista julkaisutoimintaa

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö edistää toimialoihinsa kohdistuvaatieteellistä tutkimusta ja julkaisutoimintaa linkittyen yliopisto- ja osallisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvään tutkimukseen. Kehitämme myös jatkuvasti uusia käytännön toimintatapoja yhdessä asiakkaiden, tutkijoiden ja alan opiskelijoiden kanssa. Tutkimusyhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot, ammattikorkeakoulut Diak, Humak, Laurea ja Metropolia sekä Suomen akatemia ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tutustu tutkimuksiin ja raportteihin

Tutkimuslupa ja eettisen toimikunnan lausunto

Tutkimusluvan myöntää johtaja, jonka vastuualueelle tutkimus kohdistuu. Diakonissalaitoksen eettisen toimikunnan lausuntoa tulee hakea, mikäli kyseessä on tutkimushanke, opinnäytetyö tai muu kartoitus, jossa tutkimusaineistoa hankitaan säätiön palveluita käyttäviltä henkilöiltä tai työyhteisöiltä. Lausunto haetaan riippumatta siitä, millä tavalla tutkimustietoa kerätään.

Eettisen toimikunnan kokoukset pidetään syksyllä 2019 to 10.10., ke 13.11., ti 10.12. ja keväällä 2020 to 16.1., to 13.2., to 19.3., to 23.4., ti 19.5., ti 16.6.

Tutkimusluvan hakijan tulee lähettää sähköinen hakemus liitteineen kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää.

Hae eettisen toimikunnan lausuntoa

Lue lisää tästä aiheesta

 

Ajankohtaista