Tutkimukset, julkaisut ja opinnäytetyöt

Tutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä jatkuvaa kehittämistä niin asiakkaiden kuin henkilöstön tarpeisiin. Tarjoamme myös mahdollisuuden tehdä opinnäytetyö opintojen loppupuolella.

Tieteellistä tutkimusta ja yhteiskunnallista julkaisutoimintaa

Diakonissalaitos

Haluatko tehdä Diakonissalaitokseen liittyvän opinnäytetyön tai tutkimuksen?

Sinun on haettava tutkimuslupa tutkimuseettiseltä toimikunnalta.

Kun kyseessä on tutkimushanke, opinnäytetyö tai muu kartoitus, jossa tutkimusaineistoa hankitaan Diakonissalaitoksen säätiön palveluita käyttäviltä henkilöiltä tai säätiön palveluksessa olevalta henkilöstöltä tai jossa säätiön alainen toiminta ylipäätään on tutkimuksen kohteena, tulee hakea Diakonissalaitoksen tutkimuseettisen toimikunnan tutkimuslupa. Tämä koskee myös sellaisia opinnäytetöitä, joiden aineistoa ei kerätä Diakonissalaitokselta (esim. kirjallisuuskatsaukset), jos Diakonissalaitos on opinnäytetyön tilaaja, toimeksiantaja tai yhteistyökumppani.

Alustavan puollon myöntää johtaja, jonka vastuualueelle tutkimus kohdistuu.

Hakemus 2 viikkoa ennen kokousta

Tutkimusluvan hakijan tulee lähettää sähköinen hakemus liitteineen kaksi (2) viikkoa ennen tutkimuseettisen toimikunnan kokousta.

Syksy 2024

19.8. (5.8.)
16.9. (2.9.)
21.10. (7.10.)
18.11. (4.11.)
16.12. (2.12.)
Hae tutkimuseettisen toimikunnan lausuntoa

Artikkeleita julkaisuista