Tutkimukset ja julkaisut

Tutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä jatkuvaa kehittämistä niin asiakkaiden kuin henkilöstön tarpeisiin.

Tieteellistä tutkimusta ja yhteiskunnallista julkaisutoimintaa

Diakonissalaitos

Tutkimuslupa ja eettisen toimikunnan lausunto

Diakonissalaitoksen eettisen toimikunnan lausuntoa tulee hakea kun kyseessä on tutkimushanke, opinnäytetyö tai muu kartoitus, jossa tutkimusaineistoa hankitaan säätiön palveluita käyttäviltä henkilöiltä tai säätiön palveluksessa olevalta henkilöstöltä tai jossa säätiön alainen toiminta ylipäätään on tutkimuksen kohteena. Lausunto haetaan riippumatta siitä, millä tavalla tutkimustietoa kerätään.

Alustavan tutkimusluvan myöntää johtaja, jonka vastuualueelle tutkimus kohdistuu.

Hakemus 2 viikkoa ennen kokousta

Tutkimusluvan hakijan tulee lähettää sähköinen hakemus liitteineen kaksi (2) viikkoa ennen eettisen toimikunnan kokousta.

Kevätkausi 2023

Kokoukset  21.3., 17.4., 15.5. ja 12.6.

Hakemusten jättöpäivät viimeistään kaksi viikkoa ennen eli 7.3., 3.4., 1.5. ja 29.5.

Tutkimuslupa ja lausunnon hakeminen – lue tämä ennen kuin etenet Hae eettisen toimikunnan lausuntoa

Artikkeleita julkaisuista