Tutkimukset, julkaisut ja opinnäytetyöt

Tutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä jatkuvaa kehittämistä niin asiakkaiden kuin henkilöstön tarpeisiin. Tarjoamme myös mahdollisuuden tehdä opinnäytetyö opintojen loppupuolella.

Tieteellistä tutkimusta ja yhteiskunnallista julkaisutoimintaa

Diakonissalaitos

Haluatko tehdä  Diakonissalaitokseen liittyvän opinnäytetyön tai tutkimuksen?

Sinun on haettava tutkimuslupa ja eettisen toimikunnan lausunto

Kun kyseessä on tutkimushanke, opinnäytetyö tai muu kartoitus, jossa tutkimusaineistoa hankitaan Diakonissalaitoksen säätiön palveluita käyttäviltä henkilöiltä tai säätiön palveluksessa olevalta henkilöstöltä tai jossa säätiön alainen toiminta ylipäätään on tutkimuksen kohteena, tulee hakea Diakonissalaitoksen eettisen toimikunnan lausuntoa. Lausunto haetaan riippumatta siitä, millä tavalla tutkimustietoa kerätään.

Alustavan tutkimusluvan myöntää johtaja, jonka vastuualueelle tutkimus kohdistuu.

Hakemus 2 viikkoa ennen kokousta

Tutkimusluvan hakijan tulee lähettää sähköinen hakemus liitteineen kaksi (2) viikkoa ennen eettisen toimikunnan kokousta.

Kevätkauden 2024 kokoukset (suluissa hakemuksen jättöpäivä)

18.3. (4.3.)
15.4. (1.4.)
20.5. (6.5.)
17.6.  (3.6.)

Hae eettisen toimikunnan lausuntoa

Artikkeleita julkaisuista