Tutkimukset ja julkaisut

Tutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä jatkuvaa kehittämistä niin asiakkaiden kuin henkilöstön tarpeisiin.

Tieteellistä tutkimusta ja yhteiskunnallista julkaisutoimintaa

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö edistää toimialoihinsa kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta ja julkaisutoimintaa linkittyen osallisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvään tutkimukseen. Kehitämme myös jatkuvasti uusia käytännön toimintatapoja yhdessä asiakkaiden, tutkijoiden ja alan opiskelijoiden kanssa. Tutkimusyhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot, ammattikorkeakoulut Diak, Humak, Laurea ja Metropolia sekä Suomen akatemia ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tutustu tutkimuksiin ja raportteihin

Tutkimuslupa ja eettisen toimikunnan lausunto

Alustavan tutkimusluvan myöntää johtaja, jonka vastuualueelle tutkimus kohdistuu. Diakonissalaitoksen eettisen toimikunnan lausuntoa tulee hakea kun kyseessä on tutkimushanke, opinnäytetyö tai muu kartoitus, jossa tutkimusaineistoa hankitaan säätiön palveluita käyttäviltä henkilöiltä tai säätiön palveluksessa olevalta henkilöstöltä tai jossa säätiön alainen toiminta ylipäätään on tutkimuksen kohteena. Lausunto haetaan riippumatta siitä, millä tavalla tutkimustietoa kerätään.

Tutkimusluvan hakijan tulee lähettää sähköinen hakemus liitteineen kaksi (2) viikkoa ennen eettisen toimikunnan kokousta. Kevätkaudella 2020 toimikunnan kokoukset pidetään to 16.1., to 13.2., to 19.3., to 23.4., ti 19.5., ti 16.6.

Tutkimuslupa ja lausunnon hakeminen – lue tämä ennen kuin etenet Hae eettisen toimikunnan lausuntoa

Lue lisää tästä aiheesta

 

Ajankohtaista