Kohdaten ja kohdentaen

Vaikuttavaa toimintaa oikea-aikaisesti
ehkäisemään pudokkuutta ja tukemaan
opintoihin kiinnittymistä.

Riskipisteiden tunnistaminen on osa tiedolla johtamista.

Riskipisteet

Opiskelijupolun riskipisteet.

Mitä ovat riskipisteet?

  • tunnistettuja opintopolun kohtia, joissa opintojen keskeyttämis- ja lopetusluvut tilastollisesti tarkasteltuna ovat kohonneet.
  • ovat nousseet opiskelijatietojärjestelmän datasta sekä opetushenkilöstön ja opiskelijoiden haastatteluista.Opiskelijan polun herätteitä ja riskipisteitä tulee seurata säännöllisesti ja järjestelmällisesti. Niiden seuraamiseen on hyvä olla selkeät toimintaohjeet ja käytännöt, joista koko oppilaitoksen henkilöstö on tietoinen.

Kohdaten ja kohdentaen -toimintamallin tavoitteena on edistää opintoihin kiinnittymistä, sujuvoittaa jatkopoluille siirtymistä ja ehkäistä pudokkuutta toisen asteen ammatillisissa opinnoissa.

Lue lisää mallista