Kohdaten ja kohdentaen

Vaikuttavaa toimintaa oikea-aikaisesti
ehkäisemään pudokkuutta ja tukemaan
opintoihin kiinnittymistä. Toimintamalli koostuu valmentavasta työotteesta, tiedolla johtamisesta ja pudokkuutta ehkäisevästä toimintakulttuurista.

Tiedolla johtaminenKuuden lohkon kuvio, jossa keskellä sana Tiedolla johtaminen.

Tiedolla johtamisen elementit

Taustatiedot

Millaiset riskit voivat lisätä pudokkuuden riskiä. Lisää taustatiedoista tästä linkistä.

Herätteet

Millaiset tekijät kertovat kasvaneesta tuen tarpeesta. Lisää herätteistä tästä linkistä.

Oikea-aikaisuus

Taustatietojen ja herätteiden avulla voidaan tunnistaa ajoissa ne, joille kohdentaa tukikeinoja.

Riskipisteet

Missä opintopolun vaiheessa opiskelijoiden riski keskeyttää tai lopettaa opinnot on keskimäärin kasvanut. Lisää riskipisteistä tästä linkistä.

Seuranta

Seurantatietoja keräämällä tehdään näkyväksi muutos, joka on saatu aikaan tukikeinoilla.

Tukikeinojen kohdennus

Seurantatiedoilla voidaan varmistua tukikeinojen toimivuudesta ja perustella niiden käyttöä myös jatkossa.

Tiedolla johtamisen elementit liittyvät kerättävään tietoon ja sen analysointiin. Tietoa tarvitaan, jotta

  • voitaisiin ajoissa tunnistaa tuen tarve ja
  • kohdentaa tarvittavat tukikeinot, esimerkiksi yksilö- ja ryhmävalmennus

Tiedolla johtaminen edellyttää kerätyn tiedon tarkoituksenmukaista hyödyntämistä sekä käytännön toiminnassa että oppilaitoksen johtamisratkaisuissa. Tämä kytkee tiedolla johtamisen toteutumisen edellytykset oppilaitoksen toimintakulttuuriin ja rakenteellisiin tekijöihin.

Kohti vaikuttavuutta tiedolla johtamisen keinoin. Tässä linkki “Vaikuttavuus pähkinänkuoressa”

Kohdaten ja kohdentaen -toimintamallin tavoitteena on edistää opintoihin kiinnittymistä, sujuvoittaa jatkopoluille siirtymistä ja ehkäistä pudokkuutta toisen asteen ammatillisissa opinnoissa.

Kohdaten ja kohdentaen -toimintamalli