Kohdaten ja kohdentaen

Vaikuttavaa toimintaa oikea-aikaisesti
ehkäisemään pudokkuutta ja tukemaan
opintoihin kiinnittymistä.

Järjestelmällisesti kerättävä ja analysoitu tieto tuodaan osaksi oppilaitoksen päätöksentekoa ja toimenpiteitä.

Vaikuttavuus

Kuviossa kuvataan vaikuttavuutta; panos, tuotos, vaikutus ja vaikuttavuus.

Lähde: Vaikuttavuusketju IOOI (Bertelsmann Stiftung, muokannut Sitra 2018, NHG – sisällöt sovellettu toimintamalliin)

Mitä on vaikuttavuus?

Vaikuttavuudella tarkoitetaan toimintaa, joka tuottaa toivottuja vaikutuksia ja jonka toimivuus voidaan todentaa mittaamalla toiminnan sekä inhimillisiä että taloudellisia hyötyjä suhteessa verrokkiryhmiin.

Kohdaten ja kohdentaen -toimintamalli

Mallin tavoitteena on edistää opintoihin kiinnittymistä, sujuvoittaa jatkopoluille siirtymistä ja ehkäistä pudokkuutta toisen asteen ammatillisissa opinnoissa.

Lue lisää mallista