Kohdaten ja kohdentaen

Toimintamalli koulupudokkuuden ehkäisyyn.

Kohdaten & kohdentaen! –toimintamallin tavoitteena on tarjota oppilaitosten käyttöön opiskelijalähtöisiä ja vaikuttavia keinoja, joita voidaan hyödyntää pudokkuutta ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja seurannassa.

Piirroskuva Kohdaten ja kohdentaen -toimintamallin osa-alueista. Ne ovat Valmentava työote, Toimintakulttuuri ja Tiedolla johtaminen.

Toimintamalli perustuu järjestelmälliseen tiedonkeruuseen ja toimenpiteiden vaikutusten arviointiin ja se koostuu kolmesta osa-alueesta.

Toimintamallin pdf (ei täysin esteetön)

Toimintamallin osa-alueet ovat

Kohdaten ja kohdentaen on valtakunnallinen toimintamalli. Sen taustana on hyödynnetty Diakonissalaitoksen Vamos-palveluiden valmennusideologiaa ja vaikutusten mittaamisen käytäntöjä. Malli on kehitetty Euroopan  sosiaalirahaston rahoittamassa valtakunnallisessa Vamos 2. aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy -hankkeessa (10/2018-12/2020 – S21485).