Nainen katsoo huolestuneena tietokoneen ruutua. Taloustaito-hanke voisi olla hänelle avuksi.

Taloustaitohanke

Diakonissalaitoksen ja pankkien yhteinen Taloustaitohanke opettaa oman talouden hallintaa 16-29-vuotiaille nuorille.

Taloustaitohanke kehittää ja vahvistaa nuoren rahankäytön taitoja. Kohderyhmämme ovat syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Pankkien koulutetut yritysvapaaehtoiset ohjaavat nuorille taloustaitoja. Taloustaitovalmennuksessa nuori saa tilaisuuden pohtia omia rahaan liittyviä toimintatapojaan ja vahvistaa taloudenhallinnan taitojaan ammattilaisten tukemana.

Taloustaitovalmennuksia toteutetaan valtakunnallisesti ryhmävalmennuksina sekä pääkaupunkiseudulla myös yksilövalmennuksena. Vuosittain taloustaitoja treenaa noin tuhat nuorta. Taloustaitovalmennukset ovat nuorille ja nuorten ryhmille maksuttomia.

 

Valmennuksissa käytetyt materiaalit ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä ja löytyvät materiaalipankista. Materiaalipankista löydät tehtäviä ja materiaalia ryhmä- ja yksilövalmennukseen, ruotsinkielisen ryhmävalmennuskokonaisuuden sekä yksinkertaisella suomen kielellä englanniksi tuettuna.

Hanke on valtakunnallinen ja sitä koordinoi Diakonissalaitoksen Vamos. Taloustaitohankkeen mahdollistavat Danske Bank, Nordea, OP ja Suomen Pankki, jotka tarjoavat työntekijöilleen mahdollisuuden osallistua toimintaan yritysvapaaehtoisina. Toimintaa rahoittavat Danske Bank, Nordea, ja OP. Mikäli yritysyhteistyö Vamoksen kanssa kiinnostaa, klikkaa tätä linkkiä.

”Tulin paljon tietoisemmaksi omista raha-asioistani ja uskalsin vihdoin realistisesti tutkia ja katsoa taloudellista tilannettani.” – Valmennukseen osallistunut nuori

Lisätietoja

 

 

Vuonna 2019 Taloustaitohanke nimettiin kymmenen innovatiivisimman nuorten taloustaitoja edistävän menetelmän joukkoon HundrED Spotlightissa.