Taloustaitohanke

Diakonissalaitoksen ja pankkien yhteinen Taloustaitohanke opettaa oman talouden hallintaa 16-29-vuotiaille nuorille.

Taloustaitohanke kehittää ja vahvistaa nuoren rahankäytön taitoja pankkien koulutettujen yritysvapaaehtoisten avulla. Ensisijainen kohderyhmämme ovat syrjäytyneet ja  syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, mutta tarjoamme taloustaitojen oppimisen mahdollisuutta kaikille nuorille.  Taloustaitovalmennuksessa nuori saa tilaisuuden pohtia omia rahaan liittyviä toimintatapojaan ja vahvistaa taloudenhallinnan taitojaan ammattilaisten tukemana.

Valmennuksissa käytetyt materiaalit ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä ja löytyvät materiaalipankista. Materiaalipankista löydät tehtäviä ja materiaalia ryhmä- ja yksilövalmennukseen, ruotsinkielistä materiaalia ryhmävalmennukseen, englannin kielellä tuettuja sekä selkokielisiä tehtäviä.

Taloustaitohankkeen webinaarin ‘Hyvä paha digimaailma’ tallenteen löydät täältä.

Taloustaitovalmennuksia toteutetaan valtakunnallisesti ryhmävalmennuksena ja yksilövalmennuksena. Taloustaitovalmennukset ovat nuorille ja nuorten ryhmille maksuttomia. Valmennuksista voit lukea lisää täältä.

Hanke on valtakunnallinen ja sitä koordinoi Diakonissalaitoksen Vamos. Taloustaitohankkeen mahdollistavat Danske Bank, Nordea, OP ja Suomen Pankki, jotka tarjoavat työntekijöilleen mahdollisuuden osallistua toimintaan yritysvapaaehtoisina. Toimintaa rahoittavat Danske Bank, Nordea, ja OP. Klikkaa tästä, jos yritysyhteistyö Vamoksen kanssa kiinnostaa.

”Tulin paljon tietoisemmaksi omista raha-asioistani ja uskalsin vihdoin realistisesti tutkia ja katsoa taloudellista tilannettani.” – Valmennukseen osallistunut nuori

Tositarinoita talousvaikeuksista

Taloustaitohanke julkaisee neljän videon sarjan, joka on mahdollistettu Nordean tuella.

1. Taustatarinoita

Videoupote

2. Raha on tunneasia

Videoupote

3. Taloustaitoja voi oppia

Videoupote

4. Yksin ei tarvitse jäädä

Videoupote

Lisätietoja

Artikkeleita taloustaidoista

 

Vuonna 2019 Taloustaitohanke nimettiin kymmenen innovatiivisimman nuorten taloustaitoja edistävän menetelmän joukkoon HundrED Spotlightissa.