Nuorten työntekijöille ja nuorille

Ryhmä nuoria naisia on tietokoneruutujen edessä.

Taloustaitohanke

Taloustaitohankkeen valmennuksissa painotetaan käytännöllisyyttä, toiminnallisuutta, keskustelua ja kannustavaa ilmapiiriä sekä arvostavaa vuorovaikutusta. Taloustaitovalmennuksia toteutetaan valtakunnallisesti sekä ryhmä- että yksilövalmennuksena.

Ryhmävalmennus

 • Taloustaitojen opetus jalkautetaan jo olemassa oleviin nuorten ryhmiin ja toimintaan.
 • Vapaaehtoiset pitävät samalle nuorten ryhmälle 1-3 taloustaitovalmennusta.
 • Valmennukset pidetään mahdollisuuksien mukaan lähivalmennuksina.
 • Hankkeen materiaaleja on saatavilla myös ruotsiksi, selkosuomeksi ja yksinkertaistetulla suomen kielellä englanniksi tuettuna, joten valmennukset soveltuvat myös muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien nuorten ryhmille.

Mitä teemoja valmennuksessa käsitellään?

 • Minä rahankäyttäjänä
 • Rahaan liittyvät taidot ja tunteet
 • Kuluttajuus
 • Arjen rahankäyttö
 • Säästäminen
 • Velkaantuminen ja talousvaikeuksissa auttavat tahot

Teemoista valitaan nuorten ryhmälle sopiva kokonaisuus. Teemat ja tehtävät on esitelty tarkemmin materiaalipankissa.

Milloin ja missä ryhmävalmennusta järjestetään?

 • Valtakunnallisesti keväällä (maalis-kesäkuu) ja syksyllä (syys-joulukuu). Myös muita ajankohtia voi tiedustella.
 • Lähivalmennusten paikkakunnat vaihtelevat vuosittain vapaaehtoisten mukaan, voit tiedustella hankkeen työntekijältä mahdollisuutta taloustaitojen lähivalmennukseen omalla paikkakunnallasi.
 • Taloustaitovalmennukset on mahdollista toteuttaa myös etävalmennuksina Teamsin kautta kaikilla paikkakunnilla.

Yksilövalmennus

 • Taloudenhallintaansa henkilökohtaista apua kaipaava nuori saa tuekseen oman valmentajan.
 • Valmennus sisältää yhteensä noin kuusi tuntia tapaamisia. Tapaamisilla selvitellään nuoren taloudellista tilannetta, avun tarvetta ja tehdään suunnitelma nuoren taloustilanteen tueksi, olipa se sitten velkojen selvittelyä, ennalta ehkäisevää budjetointia tai säästösuunnitelman tekemistä.
 • Nuoren voi ilmoittaa mukaan yksilövalmennukseen ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijään. Toiveena on, että nuoren ilmoittaa mukaan nuoren kanssa työskentelevä taho, joka voi tarvittaessa osallistua myös ensitapaamiselle.
 • Yksittäiset nuoret voivat ohjautua mukaan myös itse ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijään.

Milloin ja missä yksilövalmennusta järjestetään?

 • Nuoria otetaan mukaan yksilövalmennukseen pitkin vuotta niin kauan, kun valmentajia riittää. Toimintaa on myös kesällä.
 • Taloustaitojen yksilövalmennukset toteutetaan paikkakunnasta ja nuoren toiveesta riippuen joko lähi- tai etävalmennuksena.
  Yksilövalmennus esite

Mitä nuorten työntekijöiltä edellytetään?

Ryhmävalmennuksen yhteyshenkilönä toimii nuorten ryhmän oma työntekijä, joka
 • pitää aktiivisesti yhteyttä vapaaehtoisiin ja sopii valmennuksen yksityiskohdista
 • briiffaa vapaaehtoisia ryhmästä ja nuorten elämäntilanteesta
 • on paikalla taloustaitovalmennuksen aikana ja tukee vapaaehtoisia ryhmänohjauksessa
Yksilövalmennuksen yhteyshenkilönä toimii nuoren oma työntekijä, joka
 • ilmoittaa nuoren mukaan toimintaan: yksittäiset nuoret voivat ilmoittautua hankkeeseen mukaan myös itse
 • on tarvittaessa läsnä ensitapaamisella: usein ensitapaamiset ovat toteutuneet parhaiten silloin, kun nuoren oma työntekijä on mukana järjestämässä lyhyttä ensitapaamista.
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: