Nuorten työntekijöille ja nuorille

Ryhmä nuoria naisia on tietokoneruutujen edessä.

Taloustaitohanke

Taloustaitohankkeen valmennuksissa painotetaan käytännöllisyyttä, toiminnallisuutta, keskustelua ja kannustavaa ilmapiiriä sekä arvostavaa vuorovaikutusta. Taloustaitovalmennuksia toteutetaan valtakunnallisesti sekä ryhmä- että yksilövalmennuksena.

Ryhmävalmennus

 • Taloustaitojen opetus jalkautetaan nuorten ryhmiin ja toimintaan.
 • Vapaaehtoiset ohjaavat samalle nuorten ryhmälle 1-3 taloustaitotyöpajaa.
 • Valmennukset pidetään mahdollisuuksien mukaan lähi- tai etävalmennuksena.
 • Hankkeen materiaaleja on saatavilla myös ruotsiksi, selkosuomeksi ja yksinkertaistetulla suomen kielellä englanniksi tuettuna, joten valmennukset soveltuvat myös muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien nuorten ryhmille.

Mitä teemoja valmennuksessa käsitellään?

 • Minä rahankäyttäjänä
 • Rahaan liittyvät taidot ja tunteet
 • Kuluttajuus
 • Arjen rahankäyttö
 • Säästäminen
 • Velkaantuminen ja talousvaikeuksissa auttavat tahot

Teemoista valitaan nuorten ryhmälle sopiva kokonaisuus. Teemat ja tehtävät on esitelty tarkemmin Materiaalipankissa.

Milloin ja missä ryhmävalmennusta järjestetään?

 • Valtakunnallisesti keväällä (maalis-kesäkuu) ja syksyllä (syys-joulukuu). Myös muita ajankohtia voi tiedustella.
 • Lähivalmennusten paikkakunnat vaihtelevat vuosittain vapaaehtoisten mukaan, voit tiedustella mahdollisuutta taloustaitojen lähivalmennukseen omalla paikkakunnallasi hankkeen työntekijältä.
 • Taloustaitovalmennukset on mahdollista toteuttaa myös etävalmennuksina Teamsin kautta kaikilla paikkakunnilla.

Yksilövalmennus

 • Taloudenhallintaansa henkilökohtaista apua kaipaava nuori saa tuekseen oman valmentajan.
 • Valmennus sisältää yhteensä noin kuusi tuntia tapaamisia. Tapaamisilla selvitellään nuoren taloudellista tilannetta, avun tarvetta ja tehdään suunnitelma nuoren taloustilanteen tueksi, olipa se sitten velkojen selvittelyä tai ennalta ehkäisevää budjetointia.
 • Nuoren voi ilmoittaa mukaan yksilövalmennukseen ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijään. Toiveena on, että nuoren ilmoittaa mukaan nuoren kanssa työskentelevä taho, joka osallistuu myös ensitapaamiselle.
 • Yksittäiset nuoret voivat ohjautua mukaan myös itse ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijään.

Milloin ja missä yksilövalmennusta järjestetään?

 • Nuoria otetaan mukaan yksilövalmennukseen pitkin vuotta niin kauan, kun valmentajia riittää. Toimintaa on myös kesällä.
 • Taloustaitojen yksilövalmennukset toteutetaan toistaiseksi etävalmennuksena.
  Yksilövalmennus esite

Mitä nuorten työntekijöiltä edellytetään?

Ryhmävalmennuksen yhteyshenkilönä toimii nuorten ryhmän oma työntekijä, joka
 • pitää aktiivisesti yhteyttä vapaaehtoisiin ja sopii valmennuksen yksityiskohdista
 • briiffaa vapaaehtoisia ryhmästä ja nuorten elämäntilanteesta
 • on paikalla taloustaitovalmennuksen aikana ja tukee vapaaehtoisia ryhmänohjauksessa
Yksilövalmennuksen yhteyshenkilönä toimii nuoren oma työntekijä, joka
 • ilmoittaa nuoren mukaan toimintaan: yksittäiset nuoret voivat ilmoittautua hankkeeseen mukaan myös itse
 • on läsnä ensitapaamisella: ensitapaamiset ovat toteutuneet parhaiten silloin, kun nuoren oma työntekijä on mukana järjestämässä lyhyttä ensitapaamista.
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: