Hyvinvointia korkeakouluopintoihin Pohjois-Suomessa

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeessa 2020-2021 pilotoitiin hyvinvointia, opiskelua tukevia sekä opintojen keskeyttämistä ehkäiseviä toimenpiteitä Rovaniemen, Tornion, Kemin ja Oulun alueella.

Nuori nainen seisoo kerrostalon pihalla ja vilkuttaa.

Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu paljon opiskelijoiden mielenterveydestä ja riskistä uupua opintojen aikana. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS:n) vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan jopa joka kolmas opiskelija kokee psyykkisiä oireita kuten uupumusta, ylirasitusta ja stressiä. Ammattikorkeakoulujen toimintaympäristössä tapahtui useita muutoksia vuoden 2020 aikana, esimerkiksi opiskelijavalintojen painottuminen todistusvalintoihin. Lisäksi ammattikorkeakoulujen opiskelijat siirtyivät vuoden 2021 alusta YTHS:n piiriin.

Opiskelijalähtöistä tukea ja uusia tapoja toimia yhdessä

Korkeakouluopiskelijoiden moninaisiin haasteisiin vastaa Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hanke (9/2020–12/2021). Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Vamoksen koordinoima hanke toteutettiin  yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun ja Oulun Diakonissalaitoksen kanssa. Hanke toimi Rovaniemen, Oulun, Kemin ja Tornion alueella ja sitä rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeessa pilotoitiin hyvinvointia, opiskelua tukevia sekä opintojen keskeyttämistä ehkäiseviä toimenpiteitä. Tuki jakaantuu ennalta ehkäisevään tukeen aloittaville opiskelijoille ja intensiiviseen tukeen niille opiskelijoille, joiden riski keskeyttää opinnot on tunnistettu.

Hankkeessa kehitettiin ammattikorkeakouluihin opiskelijalähtöisiä toimintakäytäntöjä ja valmennusmalleja, jotka vahvistavat mielen hyvinvointia ja kannattelevat opiskelijoita koko heidän opintojensa ajan. Yhteisen tekemisen ja toiminnan kautta korkeakouluissa voidaan edistää yksilöllistä sosiaalista vahvistumista ja tukea mielenhyvinvointia luotujen toimintamallien avulla. Kehittämistoimenpiteet mallinnettiin siten, että tulokset ovat kaikkien korkeakoulujen käytössä hankkeen jälkeen.

Vahvistetaan opintojen etenemistä ja ehkäistään keskeyttämisiä

Rovaniemen, Tornion, Kemin ja Oulun alueella toimivassa hankkeessa yhteistyökumppaneina olivat mukana YTHS, opiskelijajärjestöt O’Diako ja Rotko, Erilaisten oppijoiden liitto ja soveltuvat/muut 3. sektorin toimijat. Hankkeen toimenpiteet suunniteltiin yhdessä opiskelijalähtöisesti ja opiskelijoiden erilaiset tuen tarpeet sekä vallitseva koronatilanne huomioiden.

Hankkeen tuloksena opiskelijoiden tarpeisiin on rakennettu ja juurrutettu hyvinvoinnin ja toimintakyvyn sekä osallisuuden vahvistamiseksi yhteistyömalli eri toimijoiden välille. Opintojen keskeytykset ovat vähentyneet ja opiskelijoiden kokema hyvinvointi on parantunut. Lisäksi hankkeen tuloksena on syntynyt testattuja toimintamalleja, joiden avulla keskeyttämisiä voidaan ehkäistä ja opinnoissa etenemistä tukea.

Opetushenkilöstön ja hankehenkilöstön yhteisesti kehitetyssä ja toteutetussa toimintamallissa korkeakoulun henkilöstön valmiudet tarttua syrjäytymiskehitykseen aikaisessa vaiheessa paranevat. Korkeakoulujen henkilöstöä tuetaan ja kannustetaan kokeilemaan erilaisia keinoja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen ja opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn liittyen.

Hankekuvaus ja hankkeessa tuotettuja materiaaleja

Yhteistyössä

Lapin ammattikorkeakoulu
Oulun Diakonissalaitos
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Erilaisten oppijoiden liitto ry, Oppimisen olohuone ESR-hanke
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako
Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Rotko

Lisätietoja

Minna Kestilä-Suopajärvi, projektipäällikkö
Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi
050 502 2321 minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi

Erja Rahkola, projektikoordinaattori
Lapin ammattikorkeakoulu
040 731 6055 erja.rahkola@lapinamk.fi

Ulla-Maija Luoma, projektityöntekijä
Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka
050 312 5805 ulla-maija.luoma@odl.fi

Miia Heininen, projektikoordinaattori
Diakonia-ammattikorkeakoulu
050 528 4820 miia.heininen@diak.fi

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: