En nordisk stiftelse bygger ett barnsjukhus i Ukraina: ”Vi har sett vad som händer när krigstrauman inte sköts.”

16.2.2024

Stiftelsen planerar att etablera ett sjukhus, en forskningsenhet och ett virtuellt sjukhus som specialiserar sig på krigstrauma i Ukraina. Projektet startades av Anne Berner och finansieras i början av europeiska stiftelser och den privata sektorn. Diakonissanstalten är en av grundarna till stiftelsen. 

Lastensairaala saa logon jossa on lintu ja sana Nadija for children.

Framtiden för en hel generation äventyras i Ukraina om traumana som orsakats av kriget inte sköts rätt och i tid. I nuläget löper över 1,5 miljon ukrainare risk för att insjukna i psykiatriska tillstånd och vart tredje barn har redan nu symtom av posttraumatiskt stressyndrom.

Hälsovården i Ukraina är helt överbelastad och de lokala myndigheterna förmår inte stödja barn och familjer tillräckligt. Många mentalvårdstjänster är avgiftsbelagda och alla har inte råd med dem. De lokala läkarna och skötarna behöver också fortbildning i att sköta krigstrauman.

Företagsledaren Anne Berner har därför nu startat ett projekt för att i Ukraina bygga ett sjukhus som specialiserar sig på psykisk hälsa och krigstrauman. Berner är också känd som pådrivare av Nya barnsjukhuset som byggts i Finland.

”Finland har erfarenhet av krig och krigstrauman i vår samtidshistoria. Vi har sett vad som händer när trauman ärvs från en generation till en annan utan att de sköts. I Ukraina måste man kunna ingripa omedelbart då det uppstår trauman. Professionell hjälp som fås tidigt kan även bära frukt efter flera decennier”, säger Berner.

Sjukhusprojektet framskrider i tre faser

De ukrainska barnens behov kan delas in i tre grupper: hälsovård, hjälp med den psykiska hälsan, förebyggande av spridningen av smittsamma sjukdomar samt utbildning i säkerhet och krigets konsekvenser, bedömer Andrii Loboda, forskningschef på ukrainska statsuniversitetet Sumy.

”Barnen behöver professionell hjälp så fort som möjligt. Snabb skötsel av trauman lindrar också de långvariga effekterna av dem”, säger Loboda.

Sjukhuset öppnas först digitalt för att genast få hjälpen till Ukraina. Syftet är att på nätet erbjuda professionella mentalvårdstjänster för alla ukrainska barn och familjer. Digitalisering gör det möjligt att använda ny teknologi, så som virtuell verklighet, vid behandling av krigstrauman.

Stiftelsen strävar efter att så snart som möjligt starta verksamheten på det digitala sjukhuset.

”Vi vill säkerställa att alla barn och familjer när som helst kan få vård oavsett var de befinner sig. Därför är digitala hjälpmetoder med låg tröskel redan till stor hjälp”, beskriver Berner.

Projektet utvidgas senare och blir fysiskt. Det byggs ett sjukhus i Ukraina där man senare även kommer att bedriva traumaforskning. Syftet är att producera forskningsdata för hela Europa och även resten av världen om de psykiska och fysiska konsekvenserna av krig och hur de kan skötas.

Såväl det digitala som fysiska sjukhuset planeras av en grupp läkare, forskare, proffs och frivilliga inom mentalvården, och de bedriver ett nära samarbete med den lokala hälsovården i Ukraina. Den rådgivande gruppen för projektet leds av Kirsi Peltonen, biträdande professor vid Åbo universitet, och bland annat professor Wietse Anton Tol vid Köpenhamns universitet, professor Jonas F. Ludvigsson vid Karolinska institutet och professor Andreas Wladis vid Linköpings universitet är medlemmar i gruppen.

Projektet finansieras av nordiska, filantropiskt bundna aktörer

Grundarna av stiftelsen innefattar Diakonissanstalten i Finland samt spelbolaget Supercells grundares, Ilkka Paananen och Mikko Kodisoja, stiftelser, svenska stiftelsen Medicover, norska industrisläkten Andresens investeringsbolag Ferd samt danska Lundbeckstiftelsen och IT-bolaget Netcompany. Den nya stiftelsens styrelse svarar för genomförandet av projektet. Alla grundläggare donerar ett startkapital på 150 000 euro, dvs. totalt 900 000 euro, till stiftelsen. Även finska veteranförbund har visat sitt stöd för projektet.

Målet för stiftelsen är att nu samla in ytterligare 150 miljoner euro finansiering till projektet från aktörer i den privata sektorn och den offentliga förvaltningen.

”Projektet hjälper inte endast ukrainska barn, utan även hela världen. Vården av och särskilt forskning i krigstrauman har vittgående konsekvenser för oss alla. Lärdomarna som samlas in på sjukhuset hjälper även andra européer med beredskapen inför kommande kriser”, konstaterar Anne Berner.

Mer information samt intervjuförfrågningar:

Företagschef Anne Berner: Verna Vuoripuro, Head of Brand and Community, 040 756 3088

Olli Holmström, VD för Diakonissanstalten: kommunikationschef Jenni Sarolahti, 050 372 0828

Diakonissanstalten har 30 års erfarenhet av rehabilitering av tortyroffer och krigstraumatiserade personer i Finland. Centret för psykotraumatologi är den enda nationella aktören som utöver vuxna även rehabiliterar barn, ungdomar och familjer. 

 

Också dessa kunde intressera dig: