Pohjoismainen säätiö aikoo rakentaa lastensairaalan Ukrainaan: ”Olemme nähneet, mitä tapahtuu, jos sotatraumoja ei hoideta”

16.2.2024

Säätiö suunnittelee Ukrainaan sotatraumoihin erikoistunutta sairaalaa, tutkimusyksikköä ja virtuaalisairaalaa. Anne Bernerin alulle panemaa hanketta rahoittavat alkuvaiheessa eurooppalaiset säätiöt ja yksityinen sektori. Diakonissalaitos on yksi säätiön perustajista. 

Lastensairaala saa logon jossa on lintu ja sana Nadija for children.

Kokonaisten sukupolvien tulevaisuus on vaarassa Ukrainassa, jos sodan aiheuttamia traumoja ei hoideta ajoissa ja oikein. Tällä hetkellä yli 1,5 miljoonaa ukrainalaislasta on vaarassa sairastua mielenterveyden häiriöihin, ja joka kolmannella lapsella on jo nyt traumaperäisen stressihäiriön oireita.

Ukrainan terveydenhuolto on täysin ylikuormittunut, eivätkä paikalliset viranomaiset pysty tukemaan lapsia ja perheitä riittävästi. Moni mielenterveyspalvelu on maksullinen, eikä kaikilla ole niihin varaa. Paikalliset lääkärit ja hoitajat tarvitsevat myös lisäkoulutusta sotatraumojen hoitoon.

Sen takia yritysjohtaja Anne Berner on nyt käynnistänyt hankkeen, joka rakentaa mielenterveyteen ja sotatraumoihin erikoistunutta sairaalaa Ukrainaan. Berner tunnetaan myös Suomeen rakennetun Uuden Lastensairaalan ajurina.

”Suomella on lähihistoriasta kokemusta sodista ja sotatraumoista. Olemme nähneet, mitä tapahtuu, kun traumat periytyvät hoitamattomina sukupolvelta toiselle. Traumojen syntyyn pitää pystyä puuttumaan Ukrainassa välittömästi. Varhain saatu ammattiapu voi kantaa hedelmää vuosikymmenienkin päähän”, Berner sanoo.

Sairaalahanke etenee kolmessa vaiheessa

Ukrainalaislasten tarpeet voidaan jakaa neljään ryhmään: terveydenhuoltoon, mielenterveysapuun, tartuntatautien leviämisen estämiseen sekä turvallisuuteen ja sodan vaikutuksiin liittyvään koulutukseen, arvioi ukrainalaisen valtionyliopisto Sumyn tutkimusjohtaja Andrii Loboda.

“Lapset tarvitsevat ammattiapua mitä pikimmiten. Traumojen nopea hoitaminen lievittää myös niiden pitkäaikaisia vaikutuksia”, Loboda sanoo.

Jotta apua saadaan Ukrainaan välittömästi, sairaala avataan ensin digitaalisena. Tarkoituksena on tarjota ammattimaisia mielenterveyspalveluita kaikille ukrainalaisille lapsille ja perheille verkossa. Digitaalisuus mahdollistaa uusien teknologioiden, kuten virtuaalitodellisuuden, hyödyntämisen sotatraumojen hoidossa. 

Säätiön tavoitteena on käynnistää digisairaalan toiminta mahdollisimman pikaisesti.

”Haluamme varmistaa, että jokaisella lapsella ja perheellä on pääsy hoitoon sijainnista ja ajankohdasta riippumatta. Siksi matalan kynnyksen digitaalisista auttamismenetelmistä on jo iso apu”, Berner kuvailee.

Myöhemmin hanke laajenee fyysiseksi. Ukrainaan rakennetaan sairaala, jossa tehdään myöhemmin myös traumatutkimusta. Tarkoituksena on tuottaa koko Euroopalle ja myös muulle maailmalle tutkimustietoa sodan henkisistä ja fyysisistä vaikutuksista ja siitä, miten niitä voidaan hoitaa.

Sekä digitaalista että fyysistä sairaalaa suunnittelee joukko lääkäreitä, tutkijoita, mielenterveystyön ammattilaisia ja vapaaehtoisia, jotka työskentelevät tiiviisti yhdessä Ukrainan paikallisen terveydenhuollon kanssa. Hankkeen neuvonantajaryhmää johtaa Turun yliopiston apulaisprofessori Kirsi Peltonen ja siihen kuuluvat muun muassa Kööpenhaminan yliopiston professori Wietse Anton Tol, Karoliinisen instituutin professori Jonas F. Ludvigsson ja Lingköpingin yliopiston professori Andreas Wladis.

Hanketta rahoittavat pohjoismaiset filantropiaan sitoutuneet toimijat

Uuden säätiön perustajia ovat Suomesta Diakonissalaitos sekä peliyhtiö Supercellin perustajien Ilkka Paanasen ja Mikko Kodisojan säätiöt, Ruotsista Medicover-säätiö, Norjasta Andresenin teollisuussuvun sijoitusyhtiö Ferd ja Tanskasta Lundbeck-säätiö sekä IT-yhtiö Netcompany. Hankkeen käytännön toteutus on uuden säätiön hallituksella. Kaikki perustajat lahjoittavat säätiölle alkupääomaa 150 000 euroa eli yhteensä 900 000 euroa. Myös Suomen Veteraaniliitot on osoittanut tukensa projektille.

Säätiön tavoitteena on kerätä nyt hanketta varten 150 miljoonaa euroa rahoitusta lisää yksityisen sektorin ja julkishallinnon toimijoilta. 

”Tämä hanke ei auta ainoastaan ukrainalaisia lapsia vaan koko maailmaa. Sotatraumojen hoitamisella ja erityisesti tutkimisella on kauaskantoisia vaikutuksia meille kaikille. Sairaalasta kertyvät opit auttavat myös muita eurooppalaisia varautumaan tuleviin kriiseihin”, Anne Berner toteaa.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:

  • Yritysjohtaja Anne Berner: Head of Brand and Community Verna Vuoripuro, 040 756 3088
  • Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström: viestintäpäällikkö Jenni Sarolahti, 050 372 0828

Diakonissalaitoksella on 30 vuoden kokemus kidutettujen ja sotatraumatisoituneiden kuntoutuksesta Suomessa. Psykotraumatologian keskuksemme on ainoa valtakunnallinen toimija, joka kuntouttaa aikuisten lisäksi myös lapsia, nuoria ja perheitä. 

Lue lisää: Psykotraumatologian keskus 30 vuotta
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: