Lasten ja nuorten toiminta

Psykotraumatologian keskuksen Lasten ja nuorten työryhmän ensisijaisia potilaita ovat kiintiöpakolaisina maahan tulleet alle 24-vuotiaat kidutetut ja vaikeasti traumatisoituneet lapset ja nuoret perheineen.

  • Moniammatillinen työryhmä tarjoaa hoidon tarpeen arviointeja, kuntoutusta, perhe- ja verkostotyötä sekä palveluohjausta.
  • Maksuton polikliininen avohoito palvelee kiintiöpakolaisia valtakunnallisesti.
  • Potilasohjaus tapahtuu terveydenhuollon ammattihenkilön lähetteellä.
  • Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.
  • Asiakkaan kotikunta huolehtii mahdollisista tulkki- ja matkakustannuksista.
  • Palvelua saa myös etäyhteydellä digivälitteisesti.

Käyntiosoite
Psykotraumatologian keskus
Lasten ja nuorten toiminta
Munkkisaarenkatu 16, 2. krs
00150 Helsinki

Faksi 09 775 09216 (Toimisto)

Lähete Lasten ja nuorten toimintaan (pdf)

Remiss till rehabilitering (pdf)

Kehittäminen

Lasten ja nuorten kuntoutuksen tekemässä selvityksessä (2017) kartoitettiin kiintiöpakolaisina maahan tulleiden lasten ja nuorten traumataustoja sekä psykiatristen palvelujen tarvetta ja resursseja. Lasten ja nuorten palveluja on kehitetty selvityksen suositusten ja asiakastyössä saatujen kokemusten pohjalta.

Lasten ja nuorten työryhmä kehittää materiaaleja kiintiöpakolaislasten, -nuorten ja -perheiden hoitoon sekä heidän kanssaan työskenteleville sote-alan- ja opetustoimen ammattilaisille.

Tästä linkistä Tietopankkiin

Koulutus ja konsultaatio

Työryhmä tarjoaa koulutusta ja konsultaatiota sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen ammattilaisille kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden lasten ja nuorten kohtaamisessa, oireiden tunnistamisessa, hoidossa sekä perhe- ja verkostoyössä.

 

Lasten ja nuorten kuntoutuksen rahoitti Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahasto (AMIF) vuoden 2022 loppuun.

 

 

 

Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustus on Suomen UNICEFin vuosittain jakama tunnustus lapsen oikeuksien puolesta työtä tehneelle henkilölle tai taholle.

”Sodat ja kriisit osuvat erityisesti lapsiin, joiden kasvu on vielä kesken, ja jotka tarvitsevat osakseen erityistä suojelua. Tämän vuoden tunnustus myönnetään työstä, joka tukee kaikkein haavoittuvimpia lapsia ja nuoria Suomessa”

Psykotraumatologian keskus