Kohdaten ja kohdentaen

Vaikuttavaa toimintaa oikea-aikaisesti
ehkäisemään pudokkuutta ja tukemaan
opintoihin kiinnittymistä

Tukikeino

Ryhmävalmennus ja vertaistuki

Ryhmävalmennus on tapa järjestää valmentavalle työotteelle pohjaavia tukikeinoja oppilaitoksessa.

Ryhmävalmennus

  • kohdentaminen tuen tarpeen tunnistamisen pohjalta tietyille opiskelijoille tai tietyssä opintojensa vaiheessa oleville opiskelijoille.
  • suunnittelu jonkin tarvelähtöisen teeman ympärille, kuten työelämässä oppimiseen valmistautuminen, etuus- ja talousasiat, motivaatio- ja aikataulutus tai erilaiset psykososiaaliset teemat.

    Ryhmävalmennuksessa valmentavan työotteen elementit yhdistyvät vertaistukeen.

Infograafi, jossa teksti esimerkki 1 ryhmävalmennuksesta: Työelämässä oppimisen varhainen tuki.

Infograafi, jossa teksti Esimerkki 2 ryhmävalmennuksesta: Tukea oman toimijuden vahvistamiseen.

Infograafi, jossa teksti Esimerkki 2 ryhmävalmennuksesta: Oppilaitoksen rakenteisiin integroitu ryhmävalmennus.

Infograafi, jossa teksti Esimerkki 2 ryhmävalmennuksesta.

Millaista ryhmävalmennus on?

Ryhmävalmennus on dialogisuuteen, yhteisöllisyyteen, yhdenvertaisuuteen ja tavoitteellisuuteen perustuvaa toimintaa, jonka sisällöt rakentuvat ryhmävalmennukseen osallistuvien opiskelijoiden tarpeiden pohjalta.

Ryhmävalmennuksessa on tärkeää luoda ryhmässä turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, joka tukee jokaisen voimavarojen ja taitojen vahvistumista.

Lue lisää myös yksilövalmennuksesta.

 

Kohdaten ja kohdentaen -toimintamallin tavoitteena on edistää opintoihin kiinnittymistä, sujuvoittaa jatkopoluille siirtymistä ja ehkäistä pudokkuutta toisen asteen ammatillisissa opinnoissa.

Kohdaten ja kohdentaen -toimintamalli