Kohdaten ja kohdentaen

Vaikuttavaa toimintaa oikea-aikaisesti
ehkäisemään pudokkuutta ja tukemaan
opintoihin kiinnittymistä

Tukikeino
Vierellä kulkeva yksilövalmennus

Yksilövalmennuksen avulla voidaan järjestää joustavasti opiskelijoiden ja oppilaitoksen tarpeiden mukaan painotettua valmennuksellista yksilötukea. Tämä on yksi tapa toteuttaa valmentavan työotteen mukaista toimintaa, kun opiskelija tuen tarve on tunnistettu.

Ajatuksena on edistää tuen saannin oikea-aikaisuutta tarjoamalla yksilövalmennusta.

Yksilövalmennuksen kautta mahdollistuvat myös vierellä kulkemisen periaatteella toteutuvat tukiratkaisut.

Yksilövalmennuksesta

  • Valmennuksella tuetaan kokonaisvaltaisesti opiskelijan toimijuutta, hyvinvointia, sosiaalista vahvistumista sekä tarvittavia elämän/arjen taitoja.
  • Valmennuksen kautta toteutuvat vierellä kulkemisen periaatteella toteutetut tukiratkaisut.
  • Valmennusta toteuttava henkilö toimii opiskelijan äänitorvena ja asioiden edistäjänä palveluverkostossa ja saattaa hänet tarvittavan tuen piiriin.

Infograafi jossa teksti esimerkki 1 yksilövalmennuksesta: Akuuttiapua ja uudelleen kiinittymisen tukea.

Infograafi jossa teksti esimerkki 2 yksilövalmennuksesta.

Ketkä voivat toteuttaa yksilövalmennusta?

Yksilövalmennusta voidaan toteuttaa esimerkiksi:

  • pedagoginen henkilö
  • oppilaitoksessa toimiva nuorisotyöntekijä, valmentaja
  • erikseen valmentajaksi rekrytoitava henkilö
  • yhdistämällä yksilövalmennuksen toteutus johonkin olemassa olevaan työtehtävään/työrooliin

Tutustu myös, mitä ryhmävalmennus on tukikeinona.

Kohdaten ja kohdentaen -toimintamallin tavoitteena on edistää opintoihin kiinnittymistä, sujuvoittaa jatkopoluille siirtymistä ja ehkäistä pudokkuutta toisen asteen ammatillisissa opinnoissa.

Kohdaten ja kohdentaen -toimintamalli