Kidutettujen ja sotatraumatisoituneiden kuntoutus

Aikuispsykiatrinen poliklinikka arvioi, hoitaa ja kuntouttaa kidutuksen ja sodan uhreja sekä heidän perheenjäseniään. Tarjoamme myös valtakunnallista konsultaatiota ammattilaisille ja työyhteisöille. Hoidamme kidutuksen ja sodan vaikeasti traumatisoimia pakolaistaustaisia aikuisia ja heidän perheenjäseniään.

Monialaista tukea

Hoito alkaa arviointi- ja tutkimusjaksolla. Kuntoutus sisältää muun muassa psyko-, fysio-, ja toimintaterapiaa sekä sosiaaliohjausta.

Kuntoutukseen tulevalla potilaalla tulee olla terveydenhuollon ammattilaisen lähete ja maksusitoumus tulkkipalveluja varten potilaan asuinkunnasta. Kuntoutus suunnitellaan kunkin potilaan tarpeiden mukaan. Se voi sisältää psykoterapiaa, fysioterapiaa, toimintaterapiaa tai sosiaaliohjausta.

Toiminta perustuu Suomen tekemiin kansainvälisiin sopimuksiin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hoidosta, ja se on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.

Koulutus

Kidutettujen ja sotatraumatisoituneiden kuntoutuksen tiimi tarjoaa ammattilaisille ja työyhteisöille konsultaatioita, koulutusta ja työnohjausta valtakunnallisesti. Tarjoamme kokonaisvaltaista ja moniammatillista tietoa kidutettujen, sodan ja pakolaisuuden traumatisoimien ihmisten auttamiseksi ja hoitamiseksi. Koulutus palvelut ovat kunnille maksuttomia.

Ennen lähetteen tekoa ole ystävällinen ja varaa puhelinkonsultaatioaika, osastosihteeri Tea Helle p. 050 502 7581. Faksi 09 7750 9215 (Toimisto)

Käyntiosoite
Psykotraumatologian keskus
Kidutettujen ja sotatraumatisoituneiden kuntoutus
Alppikatu 2, 2 krs.
00530 Helsinki

Mari Tikkanen
projektipäällikkö
050 314 2013
mari.tikkanen@hdl.fi

Lähete Kidutettujen kuntoutukseen (pdf)

Remiss till rehabilitering (pdf på finska)

 

Suomi on sitoutunut YK:n kidutuksen vastaisessa yleissopimuksessa kieltämään kaikenlaisen kidutuksen, mutta myös järjestämään kidutuksen uhrien kuntoutuksen oikeudenmukaisella tavalla. Diakonissalaitos on kuntouttanut kidutettuja pian 30 vuoden ajan määräaikaisin hankerahoituksin. 

Psykotraumatologian keskus