Vamos Helsinki

Toiminta

Vamos Startti

Elämäntaitojen vahvistamisen ryhmä 16-29-vuotiaille helsinkiläisille nuorille.
Toiminnan tavoitteena on:

 • Vahvistaa itsetuntemusta
 • Parantaa sosiaalisia taitoja
 • Edistää arjenhallintaa
 • Lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämänkulkuun
 • Vahvistaa opiskelu- ja työvalmiuksia

Ryhmä kokoontuu neljänä päivänä viikossa maanantaista torstaihin klo 10-13. Lisäksi yksilövalmennusta noin kerran kuukaudessa.

Yhteydenottolomakkeelle

Vamos Rytmi

Elämäntaitojen vahvistamisen ryhmä 16-29-vuotiaille helsinkiläisille nuorille.
Toiminnan tavoitteena on:

 • Vahvistaa itsetuntemusta
 • Parantaa sosiaalisia taitoja
 • Edistää arjenhallintaa
 • Lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämänkulkuun

Ryhmä kokoontuu kolmena päivänä viikossa maanantaista keskiviikkoon klo 10-13.  Lisäksi yksilövalmennusta muutaman kerran kuukaudessa.

Yhteydenottolomakkeelle

Vamos Taimi

Elämäntaitojen vahvistamisen ryhmä 16-29-vuotiaille helsinkiläisille nuorille.
Toiminnan tavoitteena on:

 • Vahvistaa itsetuntemusta
 • Parantaa sosiaalisia taitoja
 • Edistää arjenhallintaa
 • Lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämänkulkuun

Ryhmä kokoontuu kahtena päivänä viikossa tiistaina ja keskiviikkona klo 11-14.  Lisäksi yksilövalmennusta muutaman kerran kuukaudessa.

Yhteydenottolomakkeelle

Sense of Belonging

Seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluville 16-29 –vuotiaille nuorille suunnattua yksilö- ja ryhmävalmennusta pääkaupunkiseudulla.  

Toiminnan tavoitteena on:

 • Lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämänkulkuun ja yhteiskuntaan
 • Tutkia sateenkaarevuuteen liittyviä teemoja 
 • Vahvistaa itsetuntemusta ja nähdä oma identiteetti voimavarana
 • Lisätä yhteisöllisyyttä 
 • Edistää hyvinvointia arjessa

  Linkki hankkeen sivulle.

Voit osallistua sekä yksilö- ja ryhmävalmennukseen tai ainoastaan yksilövalmennukseen. 

Yhteydenottolomakkeelle

Vamos Chillaamo

Perjantaisin klo 12–14 Vamos Helsingin toimitiloissa. Vamos Chillaamoon ovat tervetulleita kaikki 16-29-vuotiaat nuoret, ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Chillaamo tarjoaa mahdollisuuden kahvitteluun, lautapelailuun, erilaisiin luoviin toimintoihin tai vaikka vain oleiluun ja jutteluun työntekijöiden kanssa. Yhteistyökumppaneille järjestämme erikseen toiminnan esittelyjä, ajankohdat voit katsoa täältä.

Yhteydenottolomakkeelle

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)
Suomen Diakoniaopisto -yhteistyö

TUVA-koulutus on suunnattu ensisijaisesti nuorille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja ohjauksellista tukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen. TUVA-koulutus  kokoontuu viitenä päivänä viikossa (klo 9-14.30). Lisäksi valmentaja tapaa nuorta tarpeen mukaan.

TUVA-koulutukseen haetaan Suomen Diakoniaopiston kautta.

Haku TUVA-koulutukseen

Vamos etsivä nuorisotyö

Yksilövalmennusta helsinkiläisille 16-29 -vuotiaille nuorille, jotka ovat koulutuksen ja työn ulkopuolella tai toivovat muutosta elämäntilanteeseensa.

Yhteydenottolomakkeelle

Vamos Urapalvelut

Yksilövalmennusta 16-29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat intensiivistä yksilöllistä valmennusta työ- tai opiskelupaikan löytämiseksi tai ammatinvalinnan selkiyttämiseksi.

Yhteydenottolomakkeelle

Taloustaitohanke

Diakonissalaitoksen ja pankkien yhteinen Taloustaitohanke opettaa oman talouden hallintaa 16–29-vuotiaille nuorille.

Lisätietoa Taloustaitohankkeesta löydät täältä.

UNIT-palvelu

UNIT-palvelu on suunnattu kaikille rikostaustaisille 18–55-vuotiaille turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla ei ole suomen kansalaisuutta.

Lisätietoa UNITista löydät täältä.

Amigo-mentorointi

16–29-vuotiaat pääkaupunkiseutulaiset nuoret voivat saada Amigon kautta elämäänsä vapaaehtoisen mentorin. Mentori on luotettava, tavallinen aikuinen, jonka kanssa nuori voi pohtia ja tehdä itselleen tärkeitä asioita. Nuori ja mentori tapaavat toisiaan vapaamuotoisesti yhden vuoden ajan noin kerran kuukaudessa.

Lisätietoa löydät täältä ja yhteydenottolomake on tässä.

HIMA-hanke

Yksinasuville 18–29 -vuotiaille nuorille suunnattua yksilövalmennusta pääkaupunkiseudulla. Hankkeessa tuetaan nuorten arjen sujuvuutta ja kotihyvinvointia sekä edesautetaan osallisuutta läheissuhteisiin, omaan kotiin ja asuinympäristöön. Nuori saa rinnalleen valmentajan ja asumisohjaajan. Valmennus tapahtuu nuoren valitsemassa ympäristössä, esimerkiksi kotona, kahvilassa tai lenkkipolulla.

Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.