Vamos Helsinki

Toiminta

Vamos Startti (ryhmä)

16-29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea arjen hallintaan, sosiaalisten taitojen kehittämiseen,  itsetunnon ja voimavarojen vahvistamiseen sekä valmennusta työ- tai opiskelupaikan löytymiseen. Ryhmä kokoontuu neljänä päivänä viikossa (ma 10-13 ja ti-to 9-13). Lisäksi valmentaja tapaa nuorta kerran kuukaudessa.

Yhteydenottolomakkeelle

Vamos Rytmi (ryhmä)

16-29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea arjen hallintaan, sosiaalisten taitojen kehittämiseen, oman itsetunnon ja voimavarojen vahvistamiseen sekä tulevaisuudensuunnitelmien selkiyttämiseen. Ryhmä kokoontuu kolmena päivänä viikossa (ma, ti ja ke klo 10-14).  Lisäksi valmentaja tapaa nuorta muutaman kerran kuukaudessa.

Yhteydenottolomakkeelle

Vamos Taimi (ryhmä)

16-29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea arjen hallintaan, sosiaalisten taitojen kehittämiseen, oman itsetunnon ja voimavarojen vahvistamiseen sekä tulevaisuuden unelmointiin. Ryhmä kokoontuu kahtena päivänä viikossa (ti ja ke klo 11-14).  Lisäksi valmentaja tapaa nuorta muutaman kerran kuukaudessa.

Yhteydenottolomakkeelle

Vamos Peruskoulustartti (ryhmä)

Alle 30-vuotiaille oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille, joiden opinnot peruskoulussa ovat keskeytyneet. Peruskoulustartti kokoontuu neljänä päivänä viikossa (ma-to aamupäiväryhmä klo 9-13 ja iltapäiväryhmä klo 12-16).

Yhteydenottolomakkeelle

 

Vamos Urapalvelut

Yksilövalmennusta 16-29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat intensiivistä yksilöllistä valmennusta työ- tai opiskelupaikan löytämiseksi tai ammatinvalinnan selkiyttämiseksi.

Yhteydenottolomakkeelle

Vamos etsivä nuorisotyö

Yksilövalmennusta 16-29 -vuotiaille nuorille, jotka ovat koulutuksen ja työn ulkopuolella tai toivovat muutosta elämäntilanteeseensa.

Yhteydenottolomakkeelle

NUOTTI-valmennus

Tuotamme Kelan NUOTTI-valmennusta. Valmennus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä.

Lisätietoa valmennuksesta ja siihen hakeutumisesta löydät män linkin takaa.

Taloustaitohanke

Diakonissalaitoksen ja pankkien yhteinen Taloustaitohanke opettaa oman talouden hallintaa 16-29-vuotiaille nuorille.

Lisätietoa Taloustaitohankkeesta löydät tästä linkistä.

UNIT-hanke

UNIT-palvelu on suunnattu kaikille 18–55-vuotiaille turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajataustaisille vangeille sekä yhdyskuntaseuraamusasiakkaille, jotka suorittavat tai ovat suorittaneet vankeusaikaa Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella.

Lisätietoa UNITista löydät täältä.

Tule nähdyksi -hanke

Tule nähdyksi -hankkeessa vahvistetaan nuorten osallisuutta soveltavan teatterin menetelmillä. Hankkeessa ovat mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu, eri ammattilaisteatterit ja Vamos Helsinki. Hankkeeseen pääsee osallistumaan Vamoksen ryhmätoimintojen kautta.

Lisätietoa hankkeesta löydät nettisivuilta https://tulenahdyksi.diak.fi/

Amigo-mentorointi

16–29-vuotiaat pääkaupunkiseutulaiset nuoret voivat saada Amigon kautta elämäänsä vapaaehtoisen mentorin. Mentori on luotettava, tavallinen aikuinen, jonka kanssa nuori voi pohtia ja tehdä itselleen tärkeitä asioita. Nuori ja mentori tapaavat toisiaan vapaamuotoisesti yhden vuoden ajan noin kerran kuukaudessa.

Lisätietoa löydät täältä ja yhteydenottolomakkeen täältä.