Kohdaten ja kohdentaen

Vaikuttavaa toimintaa oikea-aikaisesti
ehkäisemään pudokkuutta ja tukemaan
opintoihin kiinnittymistä.

Yhteistyö on keskeinen osa valmentavan työotteen toteutumista.

Yhteistyön tiivistäminen

Yhteistyön mallin kuva. Se sisältää ulkoiset ja sisäiset verkostot. Osapuolet ovat keskiössä kun oppilaan koulupudokkuus uhkaa.

Mitä yhteistyö tarkoittaa?

Valmentavan työotteen tukikeinot yksilövalmennus ja ryhmävalmennus nojaavat monialaiselle yhteistyölle.

Yhteistyö

  • mahdollistaa tarvittavan tuen toteuttamisen kokonaisvaltaisesti ja opiskelijalähtöisesti niin, että opiskelija saa tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan ja helposti.
  • voi tarkoittaa esimerkiksi  yksilö- ja ryhmävalmennuksen kautta tapahtuvaa palveluohjausta ja yhteistyötä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijahuollon ja palveluverkoston toimijoiden kesken.

Roolien selkeys on tärkeää, ettei synny päällekkäisyyttä. Roolirajojen ei pidä estää tarttumasta opiskelijan asiaan, vaan kannustaa yhteistyöhön.

Kohdaten ja kohdentaen -toimintamallin tavoitteena on edistää opintoihin kiinnittymistä, sujuvoittaa jatkopoluille siirtymistä ja ehkäistä pudokkuutta toisen asteen ammatillisissa opinnoissa.

Lue lisää mallista