NUOTTI-valmennus pähkinänkuoressa

10.4.2024

Nuori nainen, jolla on rastaletit.

Mikä on NUOTTI-valmennus?

NUOTTI–valmennus on Kelan myöntämää nuoren ammatillista kuntoutusta, joka on diagnoosivapaata ja maksutonta. NUOTTI tarjoaa nuorelle apua arjen järjestämiseen ja opiskelun tai työn suunnitteluun. Valmennus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä. 

NUOTTI-valmennuksessa nuori saa oman valmentajan, jonka kanssa yhdessä mietitään ratkaisuja elämäntilanteen pulmiin. Tavoitteena on, että nuori kiinnostuisi tulevaisuuden suunnittelusta ja saa valmentajalta apua siihen. Parhaimmillaan valmennus voi johtaa suoraan opiskelu- tai työpaikkaan. Oma NUOTTI-valmentaja auttaa nuorta löytämään voimavaransa ja vahvuutensa – niitä kun jokaisella nuorella on!  

Miten Diakonissalaitos liittyy NUOTTI-valmennukseen?

Diakonissalaitoksen Vamos tuottaa Kelan NUOTTI-valmennusta Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella ja Turussa. (Tai Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueilla ja Etelä-Lapin alueella). 

Mitä NUOTTI-valmennus pitää sisällään?

NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti, nuoren tarpeista lähtien. Diakonissalaitoksen Vamokselta nuori saa oman nuottivalmentajan, joka kulkee nuoren rinnalla. 

Valmentaja tapaa nuorta säännöllisesti tämän omassa arkiympäristössä, jolloin he miettivät yhdessä ratkaisuja ammatillisen polun rakentamiseen sekä elämäntilanteen pulmiin. Valmentaja pitää nuoreen säännöllisesti yhteyttä, ja nuori saa häneltä apua myös mieltä askarruttaviin käytännön asioihin. Valmentajan tavoitteena on auttaa nuorta löytämään omat voimavaransa ja vahvuutensa sekä hahmottamaan tulevaisuudensuunnitelmansa. NUOTTI-valmennukseen kuuluu vahvasti verkostoyhteistyö, valmentaja voi mennä nuoren mukaan asioimaan esimerkiksi Kelaan, TE-toimistoon tai lääkäriin.  

Miksi NUOTTI-valmennus on tärkeä?

NUOTTI-valmennus on vaikuttava matalan kynnyksen apu nuorille. Valmennus johtaa usein nuorten siirtymiseen koulutus- ja työpoluille. Lisäksi se on vaikuttava investointi tulevaisuuteen.  

Valmennus on vaikuttanut nuorten työmarkkinatilanteeseen merkittävästi. Diakonissalaitoksen Vamoksen NUOTTI-valmennnuksen toteutuksessa opiskelijoiden määrä kasvoi 43 % ja toisaalta työmarkkinoiden ulkopuolella olevien määrä väheni 48 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus puolittui, opintotuen saajien määrä lähes kaksinkertaistui, kuntoutusrahan saajien määrä puolittui, ja palkka ensisijaisena toimeentulona nelinkertaistui verrattuna lähtötilanteeseen. NUOTTI-valmennus on auttanut nuoria parantamaan työllistymismahdollisuuksiaan, kouluttautumaan ja vahvistamaan taloudellista tilannettaan.  

NUOTTI-valmennus on selkeä investointi tulevaisuuteen. Yhden henkilön osalta työllisyys- tai koulutuspolulle pääsy merkitsee 5 000–7 000 euron vuosittaista taloudellista hyötyä yhteiskunnalle lisääntyneinä tuloina ja vähentyneinä tulonsiirtoina ja muina kustannuksina 

Miten NUOTTI-valmennukseen pääsee?

NUOTTI-valmennukseen voi hakeutua ilman todettua sairautta, eikä lääketieteellistä selvitystä terveydentilasta tarvita. Valmennus on nuorelle maksuton. Nuori voi saada myös valmennuksen ajalta kuntoutusrahaa.  

Jos sinä tai läheisesi on kiinnostunut aloittamaan valmennuksen, ota yhteys Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205. Kelan asiantuntija haastattelee hakijan, jonka jälkeen hän saa päätöksen kuntoutuksesta. 

Kelan tietoa NUOTTI-valmennuksesta 

Diakonissalaitoksen kannanotto NUOTTI-valmennuksesta

Nuoren kokemus NUOTTI-valmennuksesta 

Valmentajan kokemus NUOTTI-valmennuksesta 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: