NUOTTI-valmennus nostaa nuorten työllisyysastetta

11.4.2024

Hallitus haluaa ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja saada 100 000 ihmistä lisää töihin. Tuemme lämpimästi kumpaakin tavoitetta. Tehokas ja vaikuttava tapa saada nuoria työelämään on NUOTTI-valmennus, johon hallitus on kuitenkin tekemässä rajauksia.  

 

Olemme erittäin huolissamme hallituksen suunnitelmasta, että Kelan ammatillisen kuntoutuksen tuen saamiseksi vaaditaan vuoden 2025 alusta sairaus- tai vammadiagnoosi. Tuki on valtakunnallinen ja se tarkoitettu nimenomaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille. Ymmärrämme, että päättäjillä on kova paine saada säästöjä aikaiseksi, mutta emme kuitenkaan näe järkevänä, että leikkauksia kohdistetaan niihin nuorten toimintoihin, jotka ovat vaikuttavia ja tuovat yhteiskunnalle rahaa. 

NUOTTI-valmennuksen vaikuttavuudesta:

NUOTTI-valmennuksesta leikkaaminen ei tuo säästöjä.

Diakonissalaitoksen nuortenpalvelu Vamos on 15 vuoden ajan auttanut lähes 16 000 nuorta takaisin muiden ihmisten pariin, kouluun ja töihin.  Vamos on tuottanut NUOTTI-valmennusta vuosien ajan ja vaikuttavuuslaskelmiemme mukaan sii leikkaaminen esimerkiksi sadalta nuorelta säästää kuluja noin 340 000 euroa. Samaan aikaan yhteiskunnallisena hyötynä menetetään noin 1 380 000 euroa viiden vuoden kohdalla valmennuksen päätyttyä. 

NUOTTI-valmennus on vaikuttava ja pitkällä aikavälillä kustannustehokas keino saada nuoret takaisin koulu- ja työpoluille.

Yhden henkilön osalta työllisyys- tai koulutuspolulle pääsy merkitsee 5 000–7000 euron vuosittaista taloudellista hyötyä yhteiskunnalle lisääntyneinä tuloina ja vähentyneinä tulonsiirtoina sekä muina kustannuksina. Lisäksi on huomioitava, että diagnoosilähtöisyys lisäisi jo valmiiksi kuormittuneen sote-kentän taakkaa entisestään. Oikein kohdennettuna NUOTTI-valmennus keventää nuoren tarvitsemia sote-palveluja ja parantaa eri palvelujen yhteisvaikutuksia.  

NUOTTI-valmennuksella on merkittävä vaikutus nuorten työmarkkinatilanteeseen.

Diakonissalaitoksen Vamoksen NUOTTI-valmennuksen toteutuksessa opiskelijoiden määrä kasvoi 43 % ja toisaalta työmarkkinoiden ulkopuolella olevien määrä väheni 48 %. Pitkäaikaistyöttömien osuus puolittui, opintotuen saajien määrä lähes kaksinkertaistui, kuntoutusrahan saajien määrä puolittui, ja palkka ensisijaisena toimeentulona nelinkertaistui verrattuna lähtötilanteeseen. NUOTTI-valmennus on siis auttanut nuoria parantamaan työllistymismahdollisuuksiaan, kouluttautumaan ja vahvistamaan taloudellista tilannettaan. 

Nuotti-valmennus on selkeä investointi tulevaisuuteen, ja sen vaikutukset ulottuvat kauas yli yksittäisten valmennusjaksojen. Leikkaukset eivät ainoastaan vaarantaisi näitä saavutettuja tuloksia, vaan myös heikentäisivät niiden nuorten tulevaisuudennäkymiä, jotka eniten tarvitsevat tukea. 

 

Lisätietoa: 

Miinukka Tuominen-Hakoila, vaikuttamistyön päällikkö, miinukka.tuominen-hakoila@hdl.fi 040 7058256 

Vesa Sarmia, kumppanuusjohtaja, vesa.sarmia@hdl.fi 040 4867772 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: