Vamos Roavvenjárga

Hei roavvenjárgalaš nuorra!

  • Leatgo bisánan ruoktot? Itgo duostta vuolgit eret ruovttus?
  • Orrugo, ahte giige ii veahket? Leago du eallimis máŋgga áššis moivi?
  • Leago dus váttis lihkkat iđđes? Orrotgo sosiála dilit váddásat?
  • Háliidatgo lagaš boahttevuođas bargui dahje skuvlii?
  • Smiehtatgo ruhtaáššiid dahje leatgo vealggáiduvvan?
  • Leago vuođđoskuvla báhcán gaskan?
  • Váillahatgo háleštallanskihpára? Háliidatgo oahpásmuvvat buorebut Vamosii?

Jos okta dahje eanet gažaldagain orrot dutnje oahppásat, Vamos Roavvenjárga doarju du, 16–29-jahkásaš Roavvenjárgalaš nuorra. Oaččot Vamosis iežat válbmejeaddji, geas lea áigi oahpásmuvvat dutnje. Son johtá du bálddas ja doarju du boahttevuođa plánaiguin. Vehážiid mielde ohcat ovttas bálgá eallimis ovddosguvlui.

Searvan Vamosa doibmii lea eaktodáhtolaš ja nuvttá

Min čujuhus

Lapinkatu 1, 96190 Roavvenjárga

Instagram: vamosrovaniemi

Váldde oktavuođa Vamos Roavvenjárgii:

Go sáddet dán oktavuođaváldinbivdaga attát registerdoallái lobi du persovdnadieđuid gieđahallamii. Du persovdnadieđut sihkkojuvvojit eret registaris 3 mb maŋŋá. Liŋka diehtosuodječilgehussii (pdf).

Amma it čále skovvái árgges dieđuid, dego persovdnadovddaldaga, iežat dearvvašvuođadieđuid dahje nuppi olbmo dieđuid.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Rovaniemen palvelut

Sukupuolisensitiivisen valmennuksen käsikirja: Näkökulmana mieserityisyys.

Vamos Rovaniemen toteuttamassa Työtaidot -hankkeessa valmistui sukupuolisensitiivisen valmennuksen käsikirja. Siinä näkökulmana on mieserityisyys. Mitä sukupuolisensitiivisyys on? Onko sukupuolella väliä? Käy tutustumassa käsikirjaan ja reflektoi ajatuksiasi työyhteisösi kanssa.

Käsikirjan voit avata tästä. Linkki avautuu sivuston ulkopuolelle.

Vertaistuella vahvemmaksi

Hanke tukee 16-29-vuotiaita koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria ja heidän läheisiä tarjoamalla toiveiden ja tarpeiden mukaista tavoitteellista yksilö- ja ryhmävalmennusta. Hankkeessa kehitetään vertaistuellinen valmennusmalli. Sen avulla nuorelle rakentuu omasta lähiyhteisöstä vahva tukipilari elämän varrelle ja lähiyhteisö saa välineitä ja voimavaroja oman läheisen nuoren tukemiseen.

Esite on avattavissa tästä (pdf)

Rovaniemen palvelukartta

Rovaniemen palvelukartta on avuksi nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Palvelukartta on rakennettu muuttuvan toimintakyvyn, toimijoiden ydintehtävän ja palveluiden oikea-aikaisuuden näkökulmista.

Tässä linkki palvelukarttaan

NUOTTI-valmennus

16-29-vuotiaille ilman koulutus- tai työpaikkaa oleville nuorille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Nuori pääsee valmennukseen Kelan päätöksellä.

Lue lisää valmennuksesta

Toiminnastamme kirjoitettua

Seuraa Vamosnuoria somessa

Facebook — Instagram — X