Vertaistukea nuorille ja läheisille Rovaniemellä

27.9.2023

Euroopan unionin osarahoittama

Mielenhyvinvoinnin vaikeudet haastavat yhä enemmän nuoria ja heidän lähiyhteisöjään. Raskaisiin elämäntilanteisiin tarvitaan kipeästi voimavaroja vahvistavia ja uskoa tulevaisuuteen tuovia tuen malleja. Usein nuoret jäävät yksin, kun lähiyhteisöllä ei ole keinoja ja voimavaroja nuoren tukemiseen. Kun nuori ei puolestaan halua huolestuttaa lähiyhteisöä, tilanteet voivat edetä nopeasti akuuteiksi. Vertaistuella vahvemmaksi -hanke (1.8.2023 – 31.12.2025) lähtee nyt vastamaan tähän haasteeseen.

Kaksi nuorta katsoo älypuhelinta. Vertaistuki auttaa elämässä eteenpäin.

Vertaistuella vahvemmaksi -hanke tarjoaa vahvaa tukea myös nuoren läheisille. Diakonissalaitoksen Vamos Rovaniemen koordinoima hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin mielenterveysomaisten – FinFami ry:n kanssa. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää, pilotoida ja juurruttaa uudenlainen vahvasti lähiyhteisöt osallistava vertaistuellinen valmennusmalli heikoimmassa asemassa oleville nuorille ja heidän lähiyhteisöilleen. Uusi valmennusmalli tulee vahvistamaan sekä nuoren että lähiyhteisön toimintakykyä ja kantaa heidät yhdessä läpi vaikean elämäntilanteen. Hankkeen antaman tuen avulla nuoret jaksavat odottaa hoitoon, palveluihin ja kuntoutukseen pääsyä.

Hankkeessa ylläpidetään ja vahvistetaan nuorten toimintakykyä ja tarjotaan tietoa, jotta nuorilla olisi riittävästi voimavaroja oman hyvinvoinnin parantamiseen ja ymmärrystä myös lähiyhteisön elämäntilanteeseen. Lähiyhteisöllä tarkoitetaan nuorelle tärkeää läheistä, esimerkiksi ystävää, puolisoa, perheenjäsentä, omaista.

”Kun lähdetään kehittämään uutta palvelumallia, on ensisijaisen tärkeää kuulla asiantuntijoiden eli nuorten ja läheisten toiveita ja tarpeita. Hankkeessa kehitettävän valmennusmallin avulla nuorelle rakentuu omasta läheisestä vahva tukipilari elämän varrelle”, kertoo hankkeen projektipäällikkö ja Diakonissalaitoksen Vamos Rovaniemen palveluyksikön johtaja Minna Kestilä-Suopajärvi.

”Läheiset tulevat saamaan valineitä oman nuoren tukemiseen, vuorovaikutukseen ja voimavaroja oman hyvinvoinnin vahvistamiseen. Lähiyhteisöjen merkityksellisyyden nostaminen alan koulutuksessa ja palveluissa tulee nousemaan hankkeessa vahvasti keskiöön”.

Läheisten ja nuorten vertaistuki-illat käynnistyvät Vamos Rovaniemen tiloissa marraskuussa 2023 yhteistyössä FinFamin kanssa.

Vaikenemisen kulttuurilla syvät haavat

”Nuoren raskas elämäntilanne on aina raskasta myös läheisille. Läheisten huoli nuoresta kasvaa usein kohtuuttomaksi ja aiheuttaa samalla riskin läheisten hyvinvoinnille. Hyvin usein läheiset jäävät ilman kaipaamaansa tukea. Häpeän ja kieltämisen tunteet voivat myös pitkittää avun saamista. Puheeksi ottamisen vaikeus voi olla molemminpuolista ja yhteys nuoreen voi helposti katketa. Vaikenemisen kulttuuri vie nuoret pitämään asiat sisällään, jotka voivat pahimmillaan estää elämässä eteenpäin pääsyn. Juuri tähän ilmiöön Vertaistuella Vahvemmaksi -hanke lähtee vastaamaan”, tiivistää Kestilä-Suopajärvi.

Hanke edistää yhdenvertaisuutta tukemalla kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien asumista, hyvinvointia ja osallisuutta huomioiden erityisryhmät ja vähemmistöt. Hankkeessa hyödynnetään sukupuolisensitiivisen valmennuksen työotetta, kokemusasiantuntijoita, vertaistukea sekä kohderyhmää edustavien tahojen asiantuntijuutta. Lähiyhteisön puuttuessa rakennetaan vahva verkosto ja tarpeenmukaiset palvelut nuoren tueksi haastaviin elämäntilanteisiin. Hankkeessa haetaan myös mahdollisuuksia uusille lähiyhteisöille vapaaehtoistoiminnan avulla.

Vertaistuella vahvemmaksi hankkeen kohderyhmänä ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat 16-29-vuotiaat rovaniemeläiset nuoret, joiden toimintakyky on huomattavasti alentunut. Toisena kohderyhmänä ovat lähiyhteisöt, joka otetaan mukaan tiiviimmin osaksi nuoren aikuistumisen polkua ja elämäntilannetta.

Tervetuloa kuulemaan lisää hankkeesta Vamos Rovaniemen avoimiin oviin maanantaina 6.11.2023 klo 12-14, Lapinkatu 1, Rovaniemi.

 

Yhteistyössä: FinFami ry

Lisätietoja:

Minna Kestilä-Suopajärvi, palveluyksikön johtaja, projektipäällikkö,
Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi
050 502 2321
minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: