Vamos tuottaa Kelan NUOTTI-valmennusta

Diakonissalaitoksen Vamos tuottaa Kelan NUOTTI-valmennusta. Sitä tuotetaan  Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella ja Turussa. Nuotti-valmennus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä.

Valmennus tarjoaa nuorelle apua arjen järjestämiseen ja opiskelun tai työn suunnitteluun. Nuori saa oman henkilökohtaisen valmentajan. Hän tapaa häntä säännöllisesti tämän omassa arkiympäristössä. Valmentaja ja nuori miettivät yhdessä ratkaisuja elämäntilanteen pulmiin. Valmentaja auttaa nuorta löytämään omat voimavaransa ja vahvuutensa.

Miten valmennukseen hakeudutaan?

Valmennuksen aloittaminen on helppoa. Siihen ei tarvita lääkärinlausuntoa.  Soita Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon

020 692 205 

Kelan asiantuntija haastattelee hakijan. Sen jälkeen hän saa päätöksen kuntoutuksesta. Kelan tekemä NUOTTI-valmennukseen liittyvä päätös on voimassa viisi kuukautta. Siihen sisältyy 20 tapaamista.

NUOTTI-valmennus on nuorelle maksuton. Hän voi saada valmennuksen ajalta kuntoutusrahaa.

Tässä linkki Kelan NUOTTI-valmennuksesta kertovalle sivulle

Tässä lisää Kelan NUOTTI-valmennuksesta (pdf)

 

Tässä linkki NUOTTI-valmennuksen tietosuojaselosteeseen

 

Kehen ottaa yhteyttä?

Ajankohtaista