Vamos Ruäʹvnjargg

Tiõrv ruäʹvnjaarǥ nuõrr!

  • Leäk-a kuâđđjam kuäkkšed päikksad? Põõlât-a pääiʹǩstad vuâlggmõš?
  • Âânak-a, što ij ni ǩii vieʹǩǩed? Lie-a mäŋgg ääʹšš jieʹllmastad seäkklõõžži?
  • Lij-a tuʹst vaiggâd kåccjed tueʹlääi? Tåbddje-a sosiaalʼlaž pääiʹǩ vaiggeen?
  • Haaʹlääk-a ââldmõs aaiʹji tuõjju leʹbe škoouʹle?
  • Smiõttʼte-a teäʹǧǧääʹšš leʹbe leäk-a veälggõõvvâm
  • Lij-a vuâđđškooul pääccam kõõskjååʹđ?
  • Kaiʹbbjak-a särnnamtaaurõõžžid? Haaʹlääk-a tobdstõõttâd pueʹrben Vamoʹsse?

Jos tobdstak jiijjad õõut leʹbe mäŋggsab kõõččmõõžžâsst, Vamos Ruäʹvnjargg tuärjjad tuu, 16–29-âkksaž ruäʹvnjaarǥ nuõrr. Vuäǯǯak Vamoozzâst jiijjad valmštõʹtti, ǩeäʹst lij äiʹǧǧ tobdstõõttâd tuin. Son jåått tuu paaldâst da tuärjjad tuu pueʹttiääiʹj plaanin. Siõmmnai siõmmnai ooccâp õõutveäkka pälggaz jieʹllmest õõudårra.

Vuässõõttmõš Vamos toiʹmmjummša lij vääʹldstad da määustem.

Mij addrõs

Lapinkatu 1, 96190 Ruäʹvnjargg

Instagram: vamosrovaniemi

Täʹltte liŋkk vamosniiʹǩǩi õhttvuõtt-teâđaid

Vääʹld õhttvuõđ Vamos Ruäʹvnjargg:

Vuõltteeʹl tän õhttvuõttväʹlddemraukkmõõžž ooudak rekistertuõʹllʼjeeja lååʹv persoonteâđääd ǩiõttʼtõõllma. Persoonteâđääd võiddeet rekisteeʹrest automaattlânji 3 määnpââʹj ǩeeʹjjest. Liŋkk teâttsuõjjčiõlǥtõʹsse (pdf).

Jiõk tâma ǩeeʹrjet lomaʹǩǩe ääʹrjes teâđ, mâʹte persoontiõtt, tiõrvâsvuõtt-teâđaid leʹbe nuuʹbb ooumže kuulli teâđaid.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Rovaniemen palvelut

Sukupuolisensitiivisen valmennuksen käsikirja: Näkökulmana mieserityisyys.

Vamos Rovaniemen toteuttamassa Työtaidot -hankkeessa valmistui sukupuolisensitiivisen valmennuksen käsikirja. Siinä näkökulmana on mieserityisyys. Mitä sukupuolisensitiivisyys on? Onko sukupuolella väliä? Käy tutustumassa käsikirjaan ja reflektoi ajatuksiasi työyhteisösi kanssa.

Käsikirjan voit avata tästä. Linkki avautuu sivuston ulkopuolelle.

Vertaistuella vahvemmaksi

Hanke tukee 16-29-vuotiaita koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria ja heidän läheisiä tarjoamalla toiveiden ja tarpeiden mukaista tavoitteellista yksilö- ja ryhmävalmennusta. Hankkeessa kehitetään vertaistuellinen valmennusmalli. Sen avulla nuorelle rakentuu omasta lähiyhteisöstä vahva tukipilari elämän varrelle ja lähiyhteisö saa välineitä ja voimavaroja oman läheisen nuoren tukemiseen.

Esite on avattavissa tästä (pdf)

Rovaniemen palvelukartta

Rovaniemen palvelukartta on avuksi nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Palvelukartta on rakennettu muuttuvan toimintakyvyn, toimijoiden ydintehtävän ja palveluiden oikea-aikaisuuden näkökulmista.

Tässä linkki palvelukarttaan

NUOTTI-valmennus

16-29-vuotiaille ilman koulutus- tai työpaikkaa oleville nuorille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Nuori pääsee valmennukseen Kelan päätöksellä.

Lue lisää valmennuksesta

Toiminnastamme kirjoitettua

Seuraa Vamosnuoria somessa

Facebook — Instagram — X