Nuorten työntekijöille

Ryhmä nuoria naisia on tietokoneruutujen edessä.

Taloustaitohanke

Taloustaitohankkeen valmennuksissa painotetaan käytännöllisyyttä, toiminnallisuutta, keskustelua ja kannustavaa ilmapiiriä sekä arvostavaa vuorovaikutusta. Taloustaitovalmennuksia toteutetaan valtakunnallisesti ryhmävalmennuksina sekä pääkaupunkiseudulla myös yksilövalmennuksena.

Ryhmävalmennus

 • Taloustaitojen opetus jalkautetaan jo valmiiksi olemassa oleviin nuorten ryhmiin ja toimintaan.
 • Vapaaehtoiset ohjaavat nuorten ryhmiä 1-3 taloustaitotuokion ajan.
 • Hankkeen materiaaleja on saatavilla myös ruotsiksi ja yksinkertaistetulla suomen kielellä englanniksi tuettuna, joten valmennukset soveltuvat myös muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien nuorten ryhmille.

Mitä teemoja valmennuksessa käsitellään?

 • Minä rahankäyttäjänä
 • Rahaan liittyvät taidot ja tunteet
 • Kuluttajuus
 • Arjen rahankäyttö
 • Säästäminen
 • Velkaantuminen ja talousvaikeuksissa auttavat tahot

Viidestä teemasta valitaan nuorten ryhmälle sopiva kokonaisuus. Teemat ja tehtävät on esitelty tarkemmin Materiaalipankissa.

Milloin ryhmävalmennusta järjestetään?

 • Valtakunnallisesti keväällä ja syksyllä (ilmoittautumiset helmikuuhun ja syyskuuhun mennessä).
 • Valmennusten paikkakunnat vaihtelevat vuosittain vapaaehtoisten mukaan, voit tiedustella mahdollisuutta taloustaitovalmennukseen omalla paikkakunnallasi hankkeen työntekijältä.

Yksilövalmennus

 • Taloudenhallintaansa henkilökohtaista apua kaipaava nuori saa tuekseen oman valmentajan.
 • Valmennus sisältää yhteensä noin kuusi tuntia tapaamisia. Tapaamisilla selvitellään nuoren taloudellista tilannetta, avun tarvetta ja tehdään konkreettinen suunnitelma nuoren taloustilanteen tueksi, olipa se sitten velkojen selvittelyä tai ennalta ehkäisevää budjetointia.
 • Nuoren voi ilmoittaa mukaan yksilövalmennukseen ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijään. Toiveena on, että nuoren ilmoittaa mukaan nuoren kanssa työskentelevä taho, joka osallistuu myös ensitapaamiselle. Yksittäiset nuoret voivat ohjautua mukaan myös itse.

  Milloin ja missä ryhmävalmennusta järjestetään?

 • Nuoria otetaan mukaan yksilövalmennukseen pitkin vuotta niin kauan, kun valmentajia riittää. Toimintaa on myös kesällä.
 • Taloustaitojen yksilövalmennusta toteutetaan pääkaupunkiseudulla.
  Yksilövalmennus esite

Mitä nuorten työntekijöiltä edellytetään?

Ryhmävalmennuksen yhteyshenkilönä toimii nuorten ryhmän oma työntekijä, joka

 • pitää aktiivisesti yhteyttä vapaaehtoisiin ja sopii valmennuksen yksityiskohdista
 • briiffaa vapaaehtoisia ryhmästä ja nuorten elämäntilanteesta
 • on paikalla taloustaitovalmennuksen aikana ja tukee vapaaehtoisia ryhmänohjauksessa

Yksilövalmennuksen yhteyshenkilönä toimii nuoren oma työntekijä, joka

 • ilmoittaa nuoren mukaan toimintaan: yksittäiset nuoret voivat ilmoittautua hankkeeseen mukaan myös itse
 • on läsnä ensitapaamisella: ensitapaamiset ovat toteutuneet parhaiten silloin, kun nuoren oma työntekijä on mukana järjestämässä lyhyttä ensitapaamista.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit