Tukialus

Etsivää ja jalkautuvaa päihdetyötä kadulla Helsingissä, Lahdessa ja Tampereella. Tunnistat meidät punaisesta repusta.

Työtä sosiaalisella kärjellä  katuympäristössä

Tavoitteena on

  • tukea siellä aikaansa viettävien päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten elämän- ja arjenhallintaa
  • kiinnittää olemassa oleviin palveluihin.

Tukialuksessa kehitetään kokemustaustaista ammattilais- ja vertaistyötä. Hankkeessa tehdään integraatiotyötä alueellisten SOTE-palveluiden kanssa, jotta toimintamalli jatkuisi hankkeen päätyttyä.

Kokeileva integraatiotyö

Tukialus on Diakonissalaitoksen kokeilevaa integraatiotyötä. Työtä tehdään rohkealla, kokeilevalla työotteella. Hankkeissa kehitetään toimintamalleja, joilla ratkaistaan sosiaalisia ongelmia.

Tukialuksen  jalkautuvaa ja etsivää päihdetyötä rahoitetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella.

Tutkimus Tukialuksesta

Tutkija Jenni Mäen selvitys Tukialuksen työstä on valmistunut.

Projektipäällikkö
Robert Koski
050 594 5293
robert.koski@hdl.fi

Tukialuksen palvelu on täysin anonyymiä ja perustuu vahvasti luottamukseen, jota rakennetaan yhdessä kohdatun ihmisen kanssa myös muihin olemassa oleviin palveluihin.

Keskeistä on

  • tukeminen ja avun tarjoaminen ilman velvoitteita
  • asiakkaiden anonymiteetti ja
  • palvelun kynnyksettömyys.

Tukialus on osaltaan mukana vaikuttamassa kohderyhmän kuuluvien henkilöiden ihmisoikeuksiin ja nostaa yhteiskunnallisessa keskustelussa esiin ilmiöitä, jotka koskettavat kohderyhmää.

 

 

Lue tästä Tukialuksen aiemmasta hankekaudesta 2019-2021

Diakonissalaitoksen Tukialus-hankkeen työntekijän reppu nojaamassa rautatien ylityssillan kaidetta vasten.

Jalkautuvilla työntekijöillä on mukanaan muun muassa kannettava tietokone asioiden hoitamista ja lomakkeiden täyttämistä varten, puhtaita pistosvälineitä ja haavanhoitotarvikkeita, ruokaa ja lahjoituksena saatuja hygieniatarvikkeita sekä lämpimiä vaatteita. Hankkeen jalkautuvat työntekijät ja vertaistoimijat tekevät ympäristötyötä niillä alueilla, joissa he liikkuvat.

Kuulumisia kadulta