Yleishyödyllinen toiminta

Jokainen ihminen on yhtä arvokas. ​Tämä ihmiskäsitys on työmme lähtökohta.​

Yleishyödyllistä toimintaamme toteuttaa säätiön Diakonia ja sosiaalinen vastuu -toimiala.

Työ kohdistuu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin, ja sitä tehdään pääasiassa hankkein ja toiminta-avustuksin. Yleishyödyllisenä toimijana olemme rohkea ja vaikuttava ihmisarvon puolustaja ja yhteiskunnan uudistaja. Työskentelemme ja vaikutamme aina kolmella tasolla: yksittäisen ihmisen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla.

Avointa ja matalan kynnyksen diakonista toimintaa järjestetään strategiassa määritellyille kohderyhmille, kuten nuorille, lapsille, perheille, liikkuvalle väestölle ja maahantulijoille. Tarjoamme myös kansalaistoiminnan vaikuttamismahdollisuuksia.

Yleishyödyllinen toimintamme rahoitetaan pääasiassa kehittämis- ja toiminta-avustuksilla sekä muusta toiminnasta ja omaisuudesta saatavilla tuotoilla sekä lahjoituksilla.

Suurimmat ​rahoittajat ovat:

Suomella on varaa ja osaamista pitää huolta heikoimmassa asemassa olevista.

Diakonissalaitoksella on 156 vuoden kokemus työstä heikommassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi. Pitkän kokemuksen pohjalta tiedämme, että syrjäytymisen ja sukupolvelta toiselle siirtyvän huono-osaisuuden katkaiseminen on välttämätöntä, jotta voimme lisätä yhteiskuntarauhaa, hyvinvointia ja inhimillistä turvallisuutta.

Tässä tavoitteitamme hallituskaudelle 2023-2027.

Lue lisää Diakonissalaitoksesta ja sote-palveluiden tuottajasta Rinnekodit