Kehitysyhteistyö

Edistämme reilua toimeentuloa, osallisuutta ja sovintoa Itä-Euroopassa ja Itä-Afrikassa.

Ihmisarvoinen elämä jokaiselle

Kehitysyhteistyömme keskittyy köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa. Kehitämme ratkaisuja, jotta haavoittuvimmatkin ihmiset voisivat paremmin puolustaa oikeuksiaan ja elää ihmisarvoista elämää.

Toimimme tällä hetkellä Itä-Afrikassa ja laajemman Itä-Euroopan alueella. Toteutamme kehitysyhteistyöohjelmaamme ulkoministeriön ohjelmatuella.

Voimaa yhteistyöstä

Toimimme aina yhteistyössä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa ja vahvistamme niiden osaamista, jotta ne pystyvät paremmin jatkamaan työtään pitkän tähtäimen muutoksen saavuttamiseksi.

Kansalaisyhteiskunnan tukeminen on tärkeää, sillä kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli rauhan, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumisessa.

Kehitysyhteistyön painopisteet

 

Visiomme on, että tasa-arvoinen, sovinnossa elävä ja kaikkien osallisuutta tukeva yhteiskunta on mahdollinen, kun kaikilla on mahdollisuus ihmisarvoiseen toimeentuloon, kansalaisyhteiskunta on vahva, aktiivinen ja moniarvoinen ja yhteisöissä vallitsee rauha ja luottamus.

Toimeentulo

Parannamme vaikeimmassa asemassa elävien mahdollisuuksia kouluttautumiseen, työllistymiseen tai oman elinkeinon toteuttamiseen, jotta he voisivat elättää itsensä ja perheensä. Lue lisää tästä.

Vahva kansalaisyhteiskunta

Vahvistamme syrjäytettyjen ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Kehitämme vähemmistöjärjestöjen osaamista ja toimintaa muun muassa syrjinnänvastaisessa työssä. Lue lisää tästä.

Sovinto

Tuemme yhteisöjen kykyä toipua sodista ja konflikteista luottamusta ja rauhaa vahvistavien sovintoprosessien avulla. Lue lisää tästä.

Diakonissalaitoksen kehitysyhteistyöohjelma toimii Kosovossa, Moldovassa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Etiopiassa, Etelä-Sudanissa, Somaliassa ja Tansaniassa.

 

 

Kehitysyhteistyö saa aikaan muutosta

 

Diakonissalaitoksen kehitysyhteistyöohjelman tänään julkaistu vuosiraportti osoittaa, että jo ensimmäinen ohjelmavuosi on saanut aikaan merkittäviä muutoksia monien ihmisten elämään. Hiljalleen vaikutukset alkavat näkyä myös yhteisöjen ja yhteiskuntien tasolla.

 

”Diakonissalaitos haluaa tehdä osansa globaalin eriarvoisuuden vähentämiseksi ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Ensimmäisen ohjelmavuoden raportti osoittaa, että suunta on oikea ja että olemme jo nyt saaneet aikaan merkityksellisiä tuloksia”, toteaa Diakonissalaitoksen yleishyödyllisen toiminnan johtaja Maija Hyle.

Lue lisää työmme painopistealueista

Ajankohtaista