Paperittomat

Haluamme vaikuttaa siihen, että Suomessa jokainen kokee olevansa arvokas ja tärkeä yhteisön jäsen.

Yhteiskuntarauhan näkökulmasta kannamme erityistä huolta haavoittuvassa asemassa olevien tilanteesta.

Paperiton on henkilö, joka elää maassa ilman virallista oleskeluoikeutta. Paperittomat ovat  moninainen joukko ihmisiä:  perheitä, lapsia, yksin tulleita miehiä, yrittäjiä, ikäihmisiä, ihmiskaupan uhreja.

Käynnistimme paperittomille järjestelmällisen päiväkeskustoiminnan vuonna 2016. Turvapaikkapolitiikassa oli tehty tiukennuksia edellisenä vuonna  ja paperittomien määrä lisääntyi huomattavasti. Monet tilapäisen oleskeluluvan saaneet muuttuivat paperittomiksi, kun hallitus lakkautti humanitäärisin perustein myönnetyn B-luvan.

Paperittoman ympäriltä puuttuvat yhteiskunnan turvaverkot, ja hänen tulevaisuutensa täyttää epävarmuus. Yhteiskuntarauhan näkökulmasta kannamme erityistä huolta haavoittuvassa asemassa olevien tilanteesta.

Tarjoamme paperittomille Suojattomat -hankkeessa moniammatillista palveluohjausta ja neuvontaa Al Amal-päiväkeskuksessa.

 

Suojattomat-hanke

  • työtä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten parissa
  • tarjoaa toimettomuuden sijaan yhteisöllistä toimintaa ja yhteisön tukea
  • rakentaa ihmisiin luottamuksellista yhteistyösuhdetta
  • tarjoaa psykososiaalista tukea
  • neuvontaa
  • palveluohjausta
  • oikea tietoa siitä, mitä ilman oleskelulupaa Suomeen jääminen tarkoittaa, minkälaisia seurauksia sillä voi olla ja millaisia vaihtoehtoja on.

 Lue Al Amalin toiminnasta

Ajankohtaista