Kaduilla tehtävä työ

Etsivää ja jalkautuvaa päihde- ja mielenterveystyötä Helsingin, Tampereen ja Lahden kaduilla ja kujilla.

Tavoitteenamme on tukea kadulla aikaansa viettävien päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten elämän- ja arjen hallintaa ja kiinnittää heidät olemassa oleviin palveluihin.

Katuympäristössä viettää aikaansa monisairaita, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä.  Etsivä ja jalkautuva työ pyrkii tavoittamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ulkopuolelle jääneitä tai jättäytyneitä tai niissä riittämättömästi tai vääränlaisia palveluja saaneita ihmisiä.

Tavoitteenamme on heidän toimintakykynsä tukeminen ja palauttaminen palveluverkoston tuella siten, että ihminen oppii ja uskaltaa ryhtyä hoitamaan omia asioitaan.

Työmme perustuu ihmisarvon kunnioittamiseen. Elämäntapa tai henkilökohtaiset ongelmat eivät määritä kenenkään arvoa.

 

" ".

 

 

 

Tukialus on Diakonissalaitoksen kokeilevaa integraatiotyötä. Työtä tehdään rohkealla, kokeilevalla työotteella. “Auttava työ edellyttää ennakkoluulottomuutta”