Tulevaisuustyö

Tulevaisuus ei vain tapahdu, vaan se rakennetaan – niiden ajatusten pohjalta, mitä ihmisillä nyt on.

Ilmiöasema

Diakonissalaitos keräsi keväällä 2023 tavallisilta ihmisiltä ajatuksia tulevaisuudesta keskustelun avulla. Ns. Ilmiöasemilla käytiin 21 keskustelua, joissa oli yhteensä 134 keskustelijaa.

Teemme pioneerityötä!

Yleensä keskustelu tulevaisuudesta on varattu yhteiskunnan johdolle. Kaikille hyvän ja ihmisarvoisen tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan kuitenkin ajatuksia yhteiskunnan joka laidalta.

Diakonissalaitoksen yhteistyökumppanina ovat olleet Ellun Kanat Oy sekä valtiovarainministeriön Avoin Hallinto.

Keskustelujen yhteenveto on viitoitusta tulevaisuuteen

Yhteenveto on tulkinta siitä, millaiset asiat keskusteluissa nousevat esiin ja mitä nämä asiat kertovat tulevaisuudesta. Kertyneet tulevaisuusterveiset viedään suomalaisille päätöksentekijöille ja myös Diakonissalaitoksen oman työn tueksi.

Lue raportti tästä

Maijun blogi Ilmiöasemista

Minut yllätti ihmisten avoimuus. Se, miten paljon ihmisillä oli asiaa, miten avoimesti he halusivat jakaa ja toisaalta kuunnella toisiaan. Suurin asia, joka minut tässä prosessissa yllätti, oli se, miten monta kertaa olen jälkikäteen kuullut miten merkityksellinen keskustelu siihen osallistuneille on ollut.

Lue Maijun Linkedinissä julkaisema blogi.

Perusta oma Ilmiöasema – oppaasta saat tukea keskusteluihin

Lataa tästä keskusteluopas

Tulevaisuuskeskustelujen teemat ja rakenne on muotoiltu niin, että ne toimisivat mahdollisimman monelle eri ryhmälle.

Lue lisää Ilmiöasemista