Tulevaisuustyö

Tulevaisuus ei vain tapahdu, vaan se rakennetaan – niiden ajatusten pohjalta, mitä ihmisillä nyt on.

Diakonissalaitoksen asiakkailla on tarjottavanaan tulevaisuuteen arvokkaita näkökulmia, jotka usein jäävät kuulematta. Ilmiöasema-työssä keräämme näitä näkökulmia asiakkailtamme ja viemme niitä päättäjille, laajemmin suomalaiseen tulevaisuuskeskusteluun sekä myös Diakonissalaitoksen oman työn suunnitteluun.

Tavoitteena on, että tämä työ laajentaa suomalaista tulevaisuusvaltaa koskemaan suurempia joukkoja. Tulevaisuusvallalla viitataan siihen, kenen ääni tulevaisuuskeskustelussa tulee kuulluksi.

Ilmiöasema

Diakonissalaitos keräsi keväällä 2023 tavallisilta ihmisiltä ajatuksia tulevaisuudesta keskustelun avulla. Ns. Ilmiöasemilla käytiin 21 keskustelua, joissa oli yhteensä 134 keskustelijaa. Keskusteluista laadittiin yhteenveto eli raportti. Se on tulkinta siitä, millaiset asiat keskusteluissa nousevat esiin ja mitä nämä asiat kertovat tulevaisuudesta. Kertyneet tulevaisuusterveiset viedään suomalaisille päätöksentekijöille ja myös Diakonissalaitoksen oman työn tueksi.

Lue raportti tästä

Teemme pioneerityötä!

Yleensä keskustelu tulevaisuudesta on varattu yhteiskunnan johdolle. Kaikille hyvän ja ihmisarvoisen tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan kuitenkin ajatuksia yhteiskunnan joka laidalta.

Diakonissalaitoksen yhteistyökumppanina ovat olleet Ellun Kanat Oy sekä valtiovarainministeriön Avoin Hallinto.

Nainen, jolla on kukallinen mekko.

Maiju Lehto.

“Minut yllätti ihmisten avoimuus. Se, miten paljon ihmisillä oli asiaa, miten avoimesti he halusivat jakaa ja toisaalta kuunnella toisiaan. Suurin asia, joka minut tässä prosessissa yllätti, oli se, miten monta kertaa olen jälkikäteen kuullut miten merkityksellinen keskustelu siihen osallistuneille on ollut.”

Kohti ihmisarvoista tulevaisuusvaltaa -hanke

Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni on osallinen omaa tai yhteistä tulevaisuutta koskevassa keskustelussa.

Sitra haki keväällä 2023 kumppaneita selvittämään, mitä tulevaisuusvalta on ja miten sitä voi laajentaa. Diakonissalaitoksen Kohti ihmisarvoista tulevaisuusvaltaa oli yksi kolmesta pilottihankkeesta jota Sitra rahoitti. Tässä pilottihankkeessa halusimme kehittää uudenlaisia menetelmiä ja materiaaleja, jotta tulevaisuuskeskusteluun osallistuminen olisi esteettömämpää ja saavutettavampaa yhä useammalle. Hanke toteutettiin 1.9.2023-40.4.2024. Lue lisää Sitran tulevaisuusvalta-teemaan liittyvistä hankkeista.

Hankkeessa järjestettiin 20 tulevaisuustyöpajaa, joissa testattiin ja kehitettiin menetelmiä. Työpajoihin osallistui kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden toimintakeskuksen asiakkaita, vammaisten asumisyksikön asukkaita, päihdepalveluyksiköiden asiakkaita, Asunto ensin -asumispalveluiden asiakkaita (pitkäaikaisasunnottomien palvelut) sekä hätämajoituksen asiakkaita. Lisäksi materiaalien ja menetelmien kehittämiseen osallistui useita Rinnekodit Oy:n työntekijöitä. Hankkeen aikana kehitetyistä menetelmistä on tehty opas saavutettavampien ja esteettömämpien tulevaisuustyöpajojen järjestämiseksi. Oppaan lisäksi on julkaistu materiaalia työpajoihin sekä loppuraportti. Kaikki materiaali on vapaasti käytettävissä ja löytyvät tältä verkkosivuilta.

Hankkeen loppuraportti on luettavissa tästä linkistä (pdf)

Hankkeessa tuotettu materiaali on saatavissa tästä linkistä

Lue lisää tulevaisuustyöstä