Tulevaisuustyö

Tulevaisuus ei vain tapahdu, vaan se rakennetaan – niiden ajatusten pohjalta, mitä ihmisillä nyt on.

Diakonissalaitoksen asiakkailla on tarjottavanaan tulevaisuuteen arvokkaita näkökulmia, jotka usein jäävät kuulematta. Ilmiöasema-työssä keräämme näitä näkökulmia asiakkailtamme ja viemme niitä päättäjille, laajemmin suomalaiseen tulevaisuuskeskusteluun sekä myös Diakonissalaitoksen oman työn suunnitteluun.

Tavoitteena on, että tämä työ laajentaa suomalaista tulevaisuusvaltaa koskemaan suurempia joukkoja. Tulevaisuusvallalla viitataan siihen, kenen ääni tulevaisuuskeskustelussa tulee kuulluksi.

Ilmiöasema

Diakonissalaitos keräsi keväällä 2023 tavallisilta ihmisiltä ajatuksia tulevaisuudesta keskustelun avulla. Ns. Ilmiöasemilla käytiin 21 keskustelua, joissa oli yhteensä 134 keskustelijaa. Keskusteluista laadittiin yhteenveto eli raportti. Se on tulkinta siitä, millaiset asiat keskusteluissa nousevat esiin ja mitä nämä asiat kertovat tulevaisuudesta. Kertyneet tulevaisuusterveiset viedään suomalaisille päätöksentekijöille ja myös Diakonissalaitoksen oman työn tueksi.

Lue raportti tästä

Teemme pioneerityötä!

Yleensä keskustelu tulevaisuudesta on varattu yhteiskunnan johdolle. Kaikille hyvän ja ihmisarvoisen tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan kuitenkin ajatuksia yhteiskunnan joka laidalta.

Diakonissalaitoksen yhteistyökumppanina ovat olleet Ellun Kanat Oy sekä valtiovarainministeriön Avoin Hallinto.

Nainen, jolla on kukallinen mekko.

Maiju Lehto.

“Minut yllätti ihmisten avoimuus. Se, miten paljon ihmisillä oli asiaa, miten avoimesti he halusivat jakaa ja toisaalta kuunnella toisiaan. Suurin asia, joka minut tässä prosessissa yllätti, oli se, miten monta kertaa olen jälkikäteen kuullut miten merkityksellinen keskustelu siihen osallistuneille on ollut.”

Kohti ihmisarvoista tulevaisuusvaltaa -hanke

Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni on osallinen omaa tai yhteistä tulevaisuutta koskevassa keskustelussa.  

Hanke (1.9. 2023 – 30.4.2024) on osa Diakonissalaitoksen tulevaisuustyötä ja Ilmiöaseman toimintaa. Hankkeen rahoittaa Sitra. Lue lisää Sitran tulevaisuusvalta-teemaan liittyvistä hankkeista.

Tässä hankkeessa kehitämme uudenlaisia menetelmiä ja materiaaleja. Teemme tiivistä yhteiskehitystyötä palveluidemme piirissä olevien asukkaiden, asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien ihmisten sekä henkilöstön kanssa. Hankkeessa kehitetyt aineistot ovat avoimesti käytettävissä hankkeen päätyttyä. Aineistot voi ladata myöhemmin tältä sivuilta.

Kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen on kaikkien oikeus

Puhevammaisillakin on sanottavaa tulevaisuudesta

Miltä tuntuu miettiä tulevaisuutta, kun elämä on välitilassa

 

Miten teemme tulevaisuus ajattelusta kansalaistaidon?

Tulevaisuustyöläinen Kati Lehtiö pohtii asiaa blogissaan

Materiaalia tulevaisuuden pohdintaan

Lue lisää Ilmiöasemista