Vastuullisuus

Se on osa kaikkea toimintaamme.

Diakonissalaitos harjoittaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa, joka on kestävää taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja eettisesti. Vastuullinen ja hyvän liiketavan periaatteiden mukainen toiminta tukee Diakonissalaitoksen ja sen toimialojen tavoitteiden saavuttamista.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu näkyy toimintamme tarkoituksessa tarjota vaikuttavia palveluita ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnassamme syrjään. Kannamme vastuuta myös henkilöstöstämme, joka on tärkein voimavaramme toimintamme toteuttamiseksi.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkoittaa tarkkaa taloudenpitoa ja tehokasta toimintaa kaikissa konsernin osissa. Kannattavuus mahdollistaa säätiön tarkoituksen mukaisen toiminnan rahoituksen ja jatkuvuuden.

Vastuu ympäristöstä

Vastuuta ympäristöstä kannamme ottamalla toiminnassa ympäristöarvot ja -vaikutukset huomioon.

Vastuullisuusraportti 2021

Vastuullisuusohjelma 2020-2025

 

 

 

 

 

“Vastuullisuus on iso sana. Sen edistäminen organisaatiossa tarvitsee konkretiaa, ihmisen kokoisia tavoitteita ja yhteisiä sanoja. Vastuullisuutta ei voi myöskään omistaa. Sen tulee kuulua jokaiselle työyhteisön jäsenelle. Jokaisella meistä tulee tänä päivänä olla oikeus toimia vastuullisesti myös työpaikalla”. 

Ajankohtaista vastuullisuudesta

Diakonissalaitos on yhteiskunnallinen säätiökonserni