Vastuullisuus

Se on osa kaikkea toimintaamme.

Diakonissalaitos harjoittaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa, joka on kestävää taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja eettisesti. Vastuullinen ja hyvän liiketavan periaatteiden mukainen toiminta tukee Diakonissalaitoksen ja sen toimialojen tavoitteiden saavuttamista.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu näkyy toimintamme tarkoituksessa tarjota vaikuttavia palveluita ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnassamme syrjään. Kannamme vastuuta myös henkilöstöstämme, joka on tärkein voimavaramme toimintamme toteuttamiseksi.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkoittaa tarkkaa taloudenpitoa ja tehokasta toimintaa kaikissa konsernin osissa. Kannattavuus mahdollistaa säätiön tarkoituksen mukaisen toiminnan rahoituksen ja jatkuvuuden.

Vastuu ympäristöstä

Vastuuta ympäristöstä kannamme ottamalla toiminnassa ympäristöarvot ja -vaikutukset huomioon.

Vastuullisuusraportti 2021

Diakonissalaitos on yhteiskunnallinen yritys

Diakonissalaitos on yhteiskunnallinen yritys ja meillä on yhteiskunnallisen yrityksen merkki. Olemme myös Arvoliiton jäsen.

Artikkeli Olemme yhteiskunnallinen yritys 

Viestintäjohtaja Laura Niemi kirjoittaa vastuullisuudesta.

Laura Niemi pitää kädessään kylttiä, jossa teksti Rohkeasti ihmisarvon puolesta.

Vastuullisuus on osa strategiaamme


 

Vastuullisuusohjelma 2020-2025

Ajankohtaista vastuullisuudesta