Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu näkyy toimintamme tarkoituksessa tarjota vaikuttavia palveluita ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnassamme syrjään. Kannamme vastuuta myös henkilöstöstämme, joka on tärkein voimavaramme toimintamme toteuttamiseksi.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkoittaa tarkkaa taloudenpitoa ja tehokasta toimintaa kaikissa konsernin osissa. Kannattavuus mahdollistaa säätiön tarkoituksen mukaisen toiminnan rahoituksen ja jatkuvuuden.

Vastuu ympäristöstä

Vastuuta ympäristöstä kannamme ottamalla toiminnassa ympäristöarvot ja -vaikutukset huomioon.

Diakonissalaitos on yhteiskunnallinen yritys ja meillä on yhteiskunnallisen yrityksen merkki. Olemme myös Arvoliiton jäsen.

Tunnus Yhteiskunnallinen yritys.