Vastuullisuus

Se on osa kaikkea toimintaamme.

Diakonissalaitos harjoittaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa, joka on niin taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti kuin eettisestikin kestävää. Vastuullinen ja hyvän liiketavan periaatteiden mukainen toiminta tukee Diakonissalaitoksen ja sen toimialojen tavoitteiden saavuttamista.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu näkyy toimintamme tarkoituksessa tarjota vaikuttavia palveluita ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnassamme syrjään. Kannamme vastuuta myös henkilöstöstämme, joka on tärkein voimavaramme toimintamme toteuttamiseksi.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkoittaa tarkkaa taloudenpitoa ja tehokasta toimintaa kaikissa konsernin osissa. Kannattavuus mahdollistaa säätiön tarkoituksen mukaisen toiminnan rahoituksen ja jatkuvuuden.

Vastuu ympäristöstä

Vastuuta ympäristöstä kannamme ottamalla toiminnassa ympäristöarvot ja -vaikutukset huomioon.

 

Viestintäjohtaja Laura Niemi kirjoittaa vastuullisuudesta.

Laura Niemi pitää kädessään kylttiä, jossa teksti Rohkeasti ihmisarvon puolesta.

Diakonissalaitoksella vastuullisuus on yhteinen asia


Diakonissalaitos on yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnallinen yritys -logo.Diakonissalaitos on yhteiskunnallinen yritys ja meillä on yhteiskunnallisen yrityksen merkki. Olemme myös Arvoliiton jäsen.

 

Artikkeli Olemme yhteiskunnallinen yritys 

Ajankohtaista vastuullisuudesta

Diakonissalaitoksen Vamos ja SOS-Lapsikylä ovat keväästä 2020 alkaen tuottaneet uutta Perheen mukana -palvelua. Palvelua annetaan lapsiperheiden tueksi Itä-Helsingissä ja se rahoitetaan osana Lapset SIB Helsinki -hanketta. SIB (Social Impact Bond) on FIMin hallinnoima rahasto, joka tekee vaikuttavuusinvestointeja.

Lue lisää Perheen mukana -palvelusta