Vastuullisuus

Se on osa kaikkea toimintaamme.

Diakonissalaitos harjoittaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa, joka on kestävää taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja eettisesti. Vastuullinen ja hyvän liiketavan periaatteiden mukainen toiminta tukee Diakonissalaitoksen ja sen toimialojen tavoitteiden saavuttamista.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu näkyy toimintamme tarkoituksessa tarjota vaikuttavia palveluita ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnassamme syrjään. Kannamme vastuuta myös henkilöstöstämme, joka on tärkein voimavaramme toimintamme toteuttamiseksi.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkoittaa tarkkaa taloudenpitoa ja tehokasta toimintaa kaikissa konsernin osissa. Kannattavuus mahdollistaa säätiön tarkoituksen mukaisen toiminnan rahoituksen ja jatkuvuuden.

Vastuu ympäristöstä

Vastuuta ympäristöstä kannamme ottamalla toiminnassa ympäristöarvot ja -vaikutukset huomioon.

Vastuullisuusraportti 2022

Vastuullisuusohjelman infografiikkakuvana.

" ".

 

 

 

 

 

 

Diakonissalaitoksella vastuullisuusohjelman tavoitteita edistetään koko konsernin eri toimintoja ja toimialoja yhdistävissä työryhmissä. Tavoitteenamme on, että vastuullisuustyö on jokaisen työntekijän arkea. 

Ajankohtaista vastuullisuudesta

Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiökonserni

Kannattava liiketoiminta on meille ennen kaikkea väline oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen. Käytämme koko tuloksemme työhön haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksi.

Lue lisää: Meillä on Yhteiskunnallinen yritys -merkki