Vastuullisuus

Se on osa kaikkea toimintaamme.

Vastuullisuus on yksi arvoistamme ja ohjaa työtämme koko konsernissa. Rakennamme sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää maailmaa. Kannamme vastuuta toimiemme vaikutuksista yksilön, yhteisön, yhteiskunnan ja ympäristön tasolla.

Diakonissalaitoksen vastuullisuusohjelma edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016–2030. Niiden pyrkimyksenä on poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta ja turvata hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla.

Olemme vastuullisuusohjelmassamme sitoutuneet edistämään 10 tavoitetta:

 1. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille (3)
 2. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet (4)
 3. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia (5)
 4. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille (7)
 5. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja (8)
 6. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä (10)
 7. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys (12)
 8. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan (13)
 9. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. (16)
 10. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta (17)

Vastuullisuustyössä huomioimme, että kannamme vastuun ympäristöstä ja ihmisistä sekä toimimme hyvän hallintotavan mukaisesti (ESG).

Vastuullisuusohjelman tavoitteita edistetään konsernin eri toimintoja ja toimialoja yhdistävissä työryhmissä. Ohjelman edistymistä seurataan osana konsernin strategiaa. Tavoitteena on jalkauttaa vastuullisuustyö läpi organisaation.

Vastuullisuusraportti 2023

 

Diakonissalaitoksen vastuullisuusohjelma infografiikkana.

Vuonna 2023 vastuullisuusohjelmaa toteutettiin viidellä osa-alueella:

 • Yhteiskunnallisen luottamuksen lisääminen,
 • hyvinvoiva ja osaava henkilöstö,
 • asiakkaiden osallisuuden ja toimijuuden lisääminen,
 • syrjinnästä vapaa yhteisö ja
 • ympäristövastuu

Vuoden lopussa ohjelma päivitettiin ja teemat yhdistettiin neljäksi kokonaisuudeksi. Jatkossa syrjinnän vastainen työ on osana muita osa-alueita.

Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiökonserni

Kannattava liiketoiminta on meille ennen kaikkea väline oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen. Käytämme koko tuloksemme työhön haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksi.

Lue lisää: Meillä on Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Ajankohtaista vastuullisuudesta