Vieraanvaraisuus

Rakennamme vieraanvaraisia yhteisöjä, joissa luottamus, osallisuus ja toimijuus vahvistuvat.

Vieraanvaraisuus on osa arvolupaustamme: Rakennamme vieraanvaraisia yhteisöjä, joissa luottamus, osallisuus ja toimijuus vahvistuvat.

Toivotamme ihmiset tervetulleiksi yhteisöihimme. Kohtaamme ihmiset ihmisinä uteliaasti ja lämpimästi, heidän omilla ehdoillaan ja huomioiden heidän tarpeensa. Kun ihmiset aidosti kohtaavat toisensa ja pääsevät avoimeen ja yhdenvertaiseen vuorovaikutukseen, alkaa heidän välilleen rakentua luottamusta.

Tärkeä osa vieraanvaraisuuden kokemusta on tunne, että tilanteessa saa olla oma itsensä ja yhteydessä toisiin ihmisiin. Kun yksilö kokee olevansa yhteisön kautta tärkeä osa yhteiskuntaa, hän tulee näkyväksi itselleen ja toisille. Sellainen kokemus antaa voimaa.

Vieraanvaraisuus on osallistavaa ja antaa mahdollisuuden tulijan näköiselle toimijuudelle. Olemme kehittäneet myös vieraanvaraisen perehdyttämisen mallin uusien työntekijöiden toivottamiseksi tervetulleeksi työyhteisöömme.

Tervetuloa meille!

" ".

 

 

 

 

Vieraanvaraisen perehdyttämisen avaintekijöihin kuuluu se, että työyhteisö toivottaa uuden henkilön lämpimästi tervetulleeksi ja varaa perehdyttämiseen aikaa. Vieraanvaraisuutta on myös arvostaa uuden henkilön osaamista ja tukea joukkoon kuulumista.