Kiertotalous

Tähtäämme sosiaali- ja terveysalan ympäristökestävyyden edelläkävijäksi.

Otamme omassa toiminnassamme huomioon ympäristöarvot ja -vaikutukset. Edistämme ilmastokestävyyttä ja resurssitehokkuutta.

Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja hillitä ilmastonmuutosta ja pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Luonnonvaroja käytetään kestävämmin ja ne pysyvät kierrossa pitempään ja turvallisesti.

Vastuullisuusohjelmassamme 2020-205 tavoitteina on hiilineutraalimpi Diakonissalaitos, ruokahävikin minimointi ja kiertotalousajattelun mukainen materiaalien hyödyntäminen. Syksyllä 2021 otimme käyttöön kaikille työntekijöillemme pakollisen jätehuoltoon ja kiertotalouteen liittyvän verkkokoulutuksen.

Olemme käynnistäneet vastuullisuusohjelman mukaisesti keskinäistä kumppanuutta vahvistavan Prikka kiertoon – hankkeen Oulussa. Siinä keskeistä on kiertotalouden edistäminen. Toiminta tukee YK:n ja EU:n komission tavoitteita ruokahävikin vähentämiseksi puoleen vuoteen 2030. Ja se tukee myös Oulun kaupungin ympäristöohjelman 2026 – kohti hiilineutraalia Oulua tavoitteita.