Kansainvälinen yhteistyö

Juuremme ovat eurooppalaiset. Olemme tehneet kansainvälistä yhteistyötä vuodesta 1867 alkaen.

Edistämme heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia myös kansainvälisesti. Olemme aktiivinen jäsen monissa kansainvälisissä verkostoissa, kuten sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävässä eurooppalaisessa Eurodiaconiassa, jonka puheenjohtajaksi toimitusjohtajamme Olli Holmström valittiin 2021.

Lisäksi teemme kehitysyhteistyötä, jota koordinoi kansainvälisen työn yksikkö. Kehitysyhteistyön osalta saavuttiin merkittävä edistysaskel vuonna 2021 , kun pääsimme ulkoministeriön ohjelmakumppaniksi. Se merkitsee pitkäjänteisyyttä kehitysyhteistyöhön Itä-Euroopassa ja Itä-Afrikassa, jonne Diakonissalaitoksen kehitysyhteistyöhankkeet tulevina vuosinakin sijoittuvat.

Sisällöllisesti kehitysyhteistyössä toteutuvat samat painopisteet kuin kotimaassa. Työtä tehdään koulutuksen ja työllistymisen, kansalaisyhteiskunnan rakentamisen sekä sovinnon ja rauhan eteen.

Diakonissalaitos perustettiin 1867 saksalaisen Kaiserswerthin diakonissalaitos järjestelmän mukaisesti. Olemme olleet samanlaisten laitosten muodostaman liiton jäsen toiminnan alusta lähtien.