Hankkeilla tehdään rohkeaa diakoniaa

Etusijalla ovat hankkeet, joissa ihmisarvoisen elämän edellytykset vaativat erityistä puolustamista.

Hankkeet

Vuonna 2024 säätiössä on käynnissä yli 50 hanketta tai avustettavaa toimintoa. Hankkeita rahoittavat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr muusta toiminnastaan ja omaisuudestaan saatavilla tuotoilla sekä hankerahoittajat.

Suurimmat rahoittajat ovat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), Euroopan sosiaalirahasto ESR sekä Helsingin kaupunki.

Muutamia hankkeistamme 2024

Hanketyön tuloksia