Hankkeilla tehdään rohkeaa diakoniaa

Etusijalla ovat hankkeet, joissa ihmisarvoisen elämän edellytykset vaativat erityistä puolustamista.

Hankkeet

Vuonna 2021 säätiössä on käynnissä yli 50 hanketta tai avustettavaa toimintoa. Hankkeita rahoittavat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr muusta toiminnastaan ja omaisuudestaan saatavilla tuotoilla sekä hankerahoittajat.

Suurimmat rahoittajat ovat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), Euroopan sosiaalirahasto ESR sekä Helsingin kaupunki.

Muutamia hankkeistamme 2021

Diakonissalaitoksen EXIT -toiminta tukee irtautumista väkivaltaisista liikkeistä ja aatemaailmasta.

Exit

 

#sovinnon tavoitteena on kasvattaa sovinnon tahtoa ja osaamista Suomessa ja maailmalla.

Sovinto

 

Intersect Voices edistää romanityttöjen ja -naisten tasa-arvoa. Hankkeen yhteistyökumppanit toimivat Romaniassa ja Italiassa.

Intersect Voices

 

Erasmus+ Innovative Youth Work 2.0 -hanke tähtää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työllistymiseen. Hankkeen yhteistyökumppanit toimivat Italiassa ja Jordaniassa.

Erasmus+

 

 

 

Romaniportti edistää Bulgarian ja Romanian romanien yhdenvertaisuutta Pietarsaaressa.

Romaniportti

 

Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä eteenpäin hankkeen fokuksessa lastensuojelun jälkihuoltoon oikeutetut nuoret sekä ilman huoltajaa maahan alaikäisenä tulleet 18 – 25-vuotiaat. Diakonissalaitos on hankkeen osatoteuttaja.

YEE!

 

Nuorten työllistäminen Vamoksen ja työeläkeyhtiö Varman yhteisenä ohjelmana.

Nuoret työelämään

 

Tukea, työtä ja toivoa sekä hävikkiruuan hyödyntämisen keskitetyn mallin kehittämistä Oulussa.

Prikka kiertoon

Hanketyön tuloksia