Rohkea vaikuttaja

Ihmisarvoista EU-politiikkaa

Euroopan unionin perusarvoja ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltioperiaate.

Diakonissalaitos odottaa Euroopan parlamentin ja sen edustajien toimivan unionin arvojen mukaisesti ja edistävän ihmisoikeuksien toteutumista niin EU:n sisällä kuin sen ulkopuolella.

Mies tummansinisessä puvussa ja kravatissa katsoo hymyillen kameraan.

Euroopan unionin tulee tulee edistää rauhaa maailmalla ja puuttua myös konfliktien juurisyihin, kuten köyhyyteen ja epätasa-arvoon.

Suldaan Said Ahmed, rauhantyön asiantuntija

Huivipäinen nainen katsoo hymyillen kameraan.

Me tarvitsemme politiikkaa, joka on inhimillistä, läpinäkyvää ja perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa. Meillä on Euroopan unionissa töitä, joihin tarvitaan tekijöitä. Ei siis laiteta rajoja kiinni, vaan tehdään yhdessä.

Anne Hammad, johtaja, maahantulijoiden palvelut

Punertavahiuksinen nainen kirkkaan punaisessa mekossa katsoo hymyillen kameraan.

Euroopan parlamentin tulee edistää ihmisoikeuksia Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Unionin on taattava rasismista ja syrjinnästä vapaa elämä jokaiselle.

Anca Enache, ihmisoikeusasiantuntija

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

EU:n tulee toimia aktiivisesti rasismia vastaan ja edistää erityisesti syrjityimpien ryhmien, kuten maahantulijoiden ja EU:n suurimman etnisen vähemmistön, romanien, oikeuksia.

EU:n tulee

  • Laatia uusi rasisminvastainen toimintasuunnitelma, jossa esitetään aiempaa konkreettisempia toimia ja myönnetään jäsenvaltioille varoja rasisminvastaisiin toimiin.
  • Edistää aktiivisesti romanien tasa-arvon ja osallisuutta mm. varmistamalla EU:n romanistrategian täytäntöönpano, sen seuranta ja jäsenvaltioiden rahoitus kansallisten romanistrategioiden täytäntöönpanoon.

EU:n tulee rakentaa rauhaa ja edistää oikeudenmukaisuutta maailmalla

Kestävää turvallisuutta ja vakautta rakennetaan puuttumalla kriisien ja konfliktien juurisyihin, kuten ihmisoikeuksien polkemiseen sekä eriarvoisuuteen ja köyhyyteen. Valtavaksi kasvanut eriarvoisuus ja ilmastokriisin hälyttävä eteneminen ovat sotilaallisen konfliktin ohella suurimpia uhkia yhteiskunnalliselle turvallisuudelle.

Rauhan ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi EU:n on tehtävä omien arvojensa mukaista politiikkaa kaikissa ulkosuhteissaan. EU:n tulee:

  • Edistää johdonmukaisesti ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden toteutumista kaikissa ulkosuhteissaan, myös kauppapolitiikassa.
  • Toimia aktiivisesti rauhanvälittäjänä maailman kriiseissä.
  • Edistää yritysten ihmisoikeusvelvoitteita, mm. toimeenpanemalla yritysvastuudirektiivi.
  • Purkaa rakenteita, jotka ylläpitävät taloudellista eriarvoisuutta, esimerkiksi estämällä yritysten veronkiertoa. EU:n tulee tukea YK:n verosopimusta, jolla veronkiertoon voidaan puuttua.
  • Jatkaa kehitysyhteistyötään eriarvoisuuden vähentämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Viimeiset vuodet ovat koetelleet yhteiskuntamme kriisinsietokykyä tavalla, jollaista ei ole nähty sitten sotavuosien. Koronapandemia, sota Ukrainassa, ilmastonmuutos, työntekijäpula ja mielenterveyden kriisi ovat tehneet Suomesta toisenlaisen paikan, kuin mihin ehdimme tottua edellisten sukupolvien aikana. Diakonissalaitos näkee haasteet jokapäiväisessä arjessaan.

Haluamme vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Vaikuttamisen tavoitteet nousevat kokemuksesta ja näkemyksestä, jota meille syntyy työstämme haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten parissa. Vaikuttamistyömme tähtää eriarvoisuuden vähentämiseen ja siihen, että jokaisella on ihmisarvoinen elämä.

On välttämätöntä nostaa yhteiskunnan haavoittuvaisempia ryhmiä marginaalista

Diakonissalaitoksen tavoitteet vuodelle 2024

Tarvitsemme enemmän kuin koskaan inhimillistä ja vastuullista politiikkaa, joka on ihmislähtöistä, läpinäkyvää sekä perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa. Yhteiskunnan haavoittuvaisimpien ryhmien nostaminen marginaalista on välttämätöntä, jotta voimme lisätä yhteiskuntarauhaa, hyvinvointia ja inhimillistä turvallisuutta. Tässä Diakonissalaitoksen tavoitteet vuodelle 2024 koskien työllisyyttä ja ihmisarvoisia palveluita.

Työ luo toivoa

Hallitusohjelmassa tavoitellaan 100 000 uutta työllistä. Tämä ei onnistu ilman, että panostamme nuorien, maahantulijoiden ja täsmätyökykyisten työllistämiseen. Meillä on yhteiskunnassa kasaantuvia ongelmia, jotka toimivat työllisyyden esteinä kuten syrjäytyminen, mielenterveyshaasteet, asunnottomuus ja päihdeongelmat.  Suomessa on suuri pula työntekijöistä ja varsinkin matalapalkka-alojen tekijöistä. Meidän on purettava kannustinloukkuja ja muita lainsäädännöllisiä esteitä, jotta jokaisen potentiaali pääsee käyttöön.

Ihmisarvoiset palvelut tulee turvata

Ihmisarvoinen elämä ja palvelut kuuluvat kaikille. Tavoitteena tulee olla asuinpaikasta, etnisestä taustasta ja oleskeluluvasta riippumatta kaikille yhdenvertaiset palvelut. Ihmiset kokevat, että moniin palveluihin on vaikea päästä ja ihmiset palveluissa vaihtuvat liian usein. Kohtaamattomuuden tunne, kohtuuttomat jonot ja erityisesti mielenterveyspalveluiden saatavuus korostuvat tässä ajassa. Tällä hetkellä hoitoon on liian pitkä jono, eikä palvelut jousta.

 

Ryhmä ihmisiä istuu pöydän ympärillä. He keskustelevat keskenään.

Diakonissalaitoksen hallitustavoitteita 2023-2027 valmisteltiin moniammatillisessa työryhmässä. Mukana oli myös kokemusasiantuntijoita. Myös koko henkilöstöllä oli mahdollisuus vaikuttaa tavoitteisiin. Nyt tavoitteita on täsmennetty vuositasolle.

 

Linkki: Diakonissalaitoksen tavoitteet vuonna 2024 (pdf)

Linkki: Tulevaisuuden on oltava kaikkien nuorten (pdf)

Linkki: Kohti inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa (pdf)

Linkki: Sosiaali- ja terveystoimialan tulevaisuuden edellytykset (pdf)

Linkki: Tavoitteena vaikuttavaa päihdepolitiikkaa (pdf)

Ajankohtaista