Rohkea vaikuttaja

Viimeiset vuodet ovat koetelleet yhteiskuntamme kriisinsietokykyä tavalla, jollaista ei ole nähty sitten sotavuosien. Koronapandemia, sota Ukrainassa, ilmastonmuutos, työntekijäpula ja mielenterveyden kriisi ovat tehneet Suomesta toisenlaisen paikan, kuin mihin ehdimme tottua edellisten sukupolvien aikana. Diakonissalaitos näkee haasteet jokapäiväisessä arjessaan.

Haluamme vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Vaikuttamisen tavoitteet nousevat kokemuksesta ja näkemyksestä, jota meille syntyy työstämme haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten parissa. Vaikuttamistyömme tähtää eriarvoisuuden vähentämiseen ja siihen, että jokaisella on ihmisarvoinen elämä.

Luottamuksen, osallisuuden ja toivon yhteiskunta syntyy yhdessä

Diakonissalaitoksen tavoitteet hallituskaudelle 2023-2027

Diakonissalaitos on laatinut seuraavalle hallituskaudelle tavoitteet viidestä eri teemasta, jotka vaativat hallitukselta rohkeita ja määrätietoisia päätöksiä. Ne koskevat maahanmuuttopolitiikkaa, nuorten hyvinvointia, päihdepolitiikkaa, naapurustotyön vahvistamista ja sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamista.

Ratkaisuja näiden teemojen haasteisiin voidaan saavuttaa yhteistyöllä, vaikuttavien toimintamallien käyttöönotolla ja uusilla tulokulmilla.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on risteyskohdassa ja tulevalta hallitukselta vaaditaan määrätietoisia toimenpiteitä.

Tutustu tavoitteisiimme

Tervetuloa mukaan

Diakonissalaitoksen tavoitteet hallituskaudelle valmisteltiin viidessä moniammatillisessa työryhmässä, joissa oli mukana myös kokemusasiantuntijoita. Matkan varrella koko henkilöstöllä oli mahdollisuus vaikuttaa tavoitteisiin.

Luottamuksen, osallisuuden ja toivon yhteiskuntaa ei rakenneta yksin vaan yhdessä. Jokainen voi omilla sanoillaan ja teoillaan muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan kanssamme!

Ryhmä ihmisiä istuu pöydän ympärillä. He keskustelevat keskenään. Aiheena Diakonissalaitoksen tavoitteet hallituskaudelle

Vaikuttamisen tavoitteet syntyivät yhteistyöllä.

 

Tavoitteemme lyhyesti

Ajankohtaista