Prikka kiertoon

Kehittämishanke tarjoaa tukea, työtä ja toivoa.

Kehitämme hävikkiruuan hyödyntämisen keskitettyä mallia Oulussa

Prikka kiertoon -hanke tarjoaa tukea, työtä sekä toivoa, ja kehittää samalla hävikkiruuan hyödyntämisen keskitettyä mallia Oulussa. Kiertotalouden logistiikkakeskuksessa sykkii lämmin sydän Prikka kiertoon on työllisyyden, osallisuuden ja kiertotalouden kehittämishanke.

Toiminnan ytimessä on Prikka kiertoon -logistiikkakeskus.

Tiedotteet

Näin se toimii:

 • haemme lahjoittajilta hävikkiruokaa
 • lajittelemme sen ja
 • jaamme eteenpäin hyötyruokana ruoka-aputoimijoille, jotka antavat sen avun tarvitsijoille. Kehitämme yhteistyössä tehokkaat ja toimivat prosessit, jotka palvelevat kaikkia osapuolia.
 • Samalla luomme kiertotalouden työkokeilu- ja työpaikkoja sekä viitoitamme alalle johtavia ura- ja työllisyyspolkuja.
 • Tuemme nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä kohti työelämää.
 • Vahvistamme välittämällä ilmastokädenjälkeä ja pienennämme hiilijalanjälkeä.
 • Avaamme toiminnalla ovia osallisuuteen vapaaehtoistehtävien avulla.
 • Tarjoamme yrityksille hyväntekemisen kanavan.
 • Vahvistamme ruoka-aputoimijoiden verkostoa ja yhteistyötä.

Katso Prikka kiertoon -toiminnasta tehty video

Kuvaus

 • Tehdä Ouluun hävikkiruuan hyödyntämisen keskitetty malli.
 • Tarjota erilaisia sosiaalisen työllistämisen mahdollisuuksia työelämän ulkopuolella, haasteellisessa työmarkkina-asemassa oleville oululaisille.

Tavoitteet

 • Edistetään erityisesti nuorten, ikääntyneiden, pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien ja osatyökykyisten henkilöiden työkykyisyyttä, hyvinvointia ja voimavaroja sekä tehostettua ura- ja koulutusohjausta.
 • Työllistymiseen liittyvän kohtaannon parantaminen ja alueen elinvoimaisuuden edistäminen hävikkiruuan jakamiseen keskittyvän logistiikkakeskuksen ja sen yhteyteen rakentuvien työllisyyttä ja kiertotaloutta tukevien toimintojen avulla.

Hankkeen vaikutuksena eri organisaatioiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta saadaan työharjoittelu-, palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja kohderyhmään kuuluville. He saavat yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa ura- ja opinpolkujen löytämisessä. Hankkeen myötä osallisuus vahvistuu ja yksinäisyys sekä syrjäytyminen vähenee. Hanke tarjoaa osallisuutta edistävää vapaaehtoistoimintaa ja sitä kautta vahvistetaan kaupunkilaisten hyvinvointia.

Toimintaperiaatteemme

 •  Yhteistyö: Olemme luotettava kumppani. Toimimme avoimesti ja osapuolien tavoitteita tukien. Kumppanuutemme perustuu yhdessä solmittuihin sopimuksiin.
 • Vastuullisuus: Toimintamme on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää. Elintarviketurvallisuus on keskeistä toiminnassamme. Valvomme ja seuraamme toimintaamme jatkuvasti.
 • Kehittämisen rohkeus: Toimintamme on uutta luovaa. Ideoimme tapoja yhteiskuntavastuun toteuttamiseen. Vaikutamme positiivisesti Oulun imagoon ja vetovoimaisuuteen.
 • Kunnioitus: Toimimme ihmisläheisesti oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta edistäen. Luonnonläheisyys on toimintamme perusta.
 • Osallisuus: Vahvistamme ja tuemme toimijoiden osaamista ja edistämme yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on hyvinvointi ja kokemus paremmasta elämästä ja uusista hyvistä mahdollisuuksista.

Yhteystiedot

Prikka kiertoon -logistiikkakeskus
Kotkantie 3 B1, 90250 Oulu
Puh. 050 566 6157

Prikka kiertoon logistiikkaan ja keskuksen toimintaan liittyvät kysymykset ja tiedustelut arkisin klo 7.30-15.00.

Prikka kiertoon -hankkeen kokonaisuus

Projektipäällikkö Katja McQueen-Winberg
puh. 050 528 5093
katja.mcqueen-winberg@hdl.fi

Yritysyhteistyö ja ruoka-avun koordinointi

Projektikoordinaattori Tiina Nokela
puh. 040 665 0790
tiina.nokela@evl.fi

Työllisyys- ja urapolut

Projektikoordinaattori Teija Leinonen
040 586 1689
teija.leinonen@ouka.fi

Vapaaehtoistoiminnan koordinointi

Projektikoordinaattori Jenna Rantasuomela
050 312 5881
jenna.rantasuomela@odl.fi

Arviointi ja opiskelijayhteistyö

Projektikoordinaattori Riitta Palovuori
050 475 6366
riitta.palovuori@diak.fi