Pakolaiset

Monikulttuurista hoitotyötä, koulutusta ja konsultaatiota.

Suomi ottaa tällä hetkellä noin 1000 kiintiöpakolaista. Heillä on valituksi tultua pysyvä oleskelulupa Suomessa.

Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolisesta valtiosta. Pakolaisille on myönnetty turvapaikka, sillä heillä on perusteltu syy joutua vainotuksi.

Pakolaisuus on ihmiselle hyvin traumaattinen kokemus. Se sisältää luopumisen kotimaasta, omasta kodista, läheisistä ihmisistä, työstä ja kaikesta siihen mennessä rakennetusta elämästä. Pakolaisuutta edeltävät usein omat ja läheisten väkivaltakokemukset, kidutus, vaino ja pelko hengissä selviytymisestä.

Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskus

  • Keskuksella on 30 vuoden kokemus pakolaisten hoidosta.  Hoidamme sodan, pakolaisuuden ja kidutuksen vuoksi vaikeasti traumatisoituneita aikuisia, lapsia ja perheitä.
  • Tarjoamme myös valtakunnallista koulutusta, konsultaatiota ammattilaisille ja työyhteisöille liittyen pakolaistaustaisten ihmisten traumahoitoon ja monikulttuuriseen hoitotyöhön.

Keskuksen Lasten ja nuorten toiminnan työryhmä on Suomen ainoa pakolaistaustaisia lapsia ja nuoria hoitava tiimi. Työ palkittiin UNICEFin lasten oikeuksien vaikuttaja 2022 -tunnustuksella

Lue lisää keskuksen toiminnasta