Arvot, visio ja strategia

Strategiamme 2021-2024 –
Yhdessä rohkein

Diakonissalaitoksella teemme työtä sen puolesta, että jokaisella on ihmisarvoinen elämä. Tähän työhön kutsumme myös muita mukaan. Yhteiskunnallisena toimijana meidän on oltava jatkuvassa vuorovaikutuksessa meitä ympäröivän maailman kanssa, niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Muuttuva toimintaympäristö haastaa meitä uudistumaan. Nyt teknologinen muutos, nuorten syrjäytyminen, eriarvoistuminen ja työntekijöiden saatavuus vaativat erityistä huomiotamme ja kirittävät meitä valinnoissamme.  

Diakonissalaitoksen strategisia tavoitteita kuvaava kuva.

Katso videoupote, jossa toimitusjohtaja Olli Holmström kertoo  strategiastamme 2021-2024.

Katso videoupote Yhdessä rohkein (noin 55 sek.)