Ihmisarvo

Visiomme on “Jokaisella ihmisarvoinen elämä”

Tule mukaan yhteiseen työhön muuttamaan rohkeasti maailmaa ihmisarvoisemmaksi.

  • Ihmisarvoinen elämä on sellainen, jossa ihmisoikeudet toteutuvat.
  • Ihminen saa turvaa, ruokaa ja juomaa, koulutusta, hänellä on sananvapaus, kokoontumis- ja ilmaisunvapaus sekä vapaus uskoa.
  • Vaikeassakin asemassa hän saa tarvitsemansa tuen ollakseen tasavertainen muiden kanssa.

Ihmisellä on kokemus siitä, että hän on hyödyksi yhteisössään ja on tarpeellinen ja arvokas muille ihmisille. Puolustamme jokaisen ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta. Kunnioitamme moninaisuutta ja kohtaamme ihmiset yhdenvertaisina.

Tehtävänämme on rakentaa luottamusta, sillä se on perusta, jolle ihmisarvo rakentuu. Luomme eri palveluissamme ja kansalaistoiminnassa arvostavan ja yhdenvertaisen kohtaamisen ja dialogin avulla yhteisöjä, joissa ihmiset luottavat toisiinsa ja omiin kykyihinsä. Teemme työtä ihmisen kanssa, emme hänen puolestaan.

 

Videoupote Rohkeasti ihmisarvon puolesta

Lue lisää ihmisarvosta