Koti kaikille

Asunto on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita.

Onnistunut asunnottomuustyö tuo yhteiskunnalle huomattavia säästöjä.

Olemme tehneet asunnottomuustyötä jo 30 vuotta. Sitä on kehitetty sitä mukaa, kun uusia, omanlaistaan tukea tarvitsevia asunnottomien ryhmiä on tunnistettu. Yhtenäistä ryhmää ‘asunnottomat’ ei ole olemassa.

Asunnottomuuteen liittyy usein päihde- ja mielenterveysongelmia mutta oma koti ja kokemus ihmisarvosta ovat kuntoutumisen perustana. Sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia päästään ratkomaan vasta, kun ihminen voi luottaa siihen, että hänellä on pysyvä asunto.

Nykyisin kaikki Rinnekodit-asumisyksikkömme toimivat Suomessa vuodesta 2005 lähtien toteutetulla Asunto ensin -periaatteella.

 

Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomien määrä on laskussa. Asunto ensin -malli on osoittanut toimivuutensa. Olemme kehittäneet asunnottomuustyön mallia, johon kuuluu olennaisesti henkilöstön vahva, moniammatillinen osaaminen sekä asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen.

 

Kooste asunnottumuus-aiheista artikkeleistamme