Ääni nuorille -podcast 2: Yhteisön voima uudessa maassa

22.3.2023

Kuka sanoo, ettei nuoria kiinnosta? Miltä kuulostaa, kun nuoret valitsevat itse, mistä puhutaan ja miten? Millaisia ratkaisuja haavoittuvassa asemassa olevilla nuorilla on yhteiskunnan ongelmiin? Oletko sinä valmis kuulemaan meidät? Tervetuloa kuuntelemaan täyttä asiaa nuorilta ja seuraamaan keskusteluja nuorten kutsumien asiantuntijavieraiden kanssa. Ääni nuorille -podcastin toisen jakson aiheena on yksin maahan tulleet ja heidän kotoutuminen.

Piirroksessa kolme ihmishahmoa ja teksti Ääni nuorille podcast.

Ääni nuorille – jakso 2:
Yhteisön voima uudessa maassa

Kuuntele jakso

Lataa jakso tekstinä (pdf)

Ääni nuorille -podcastin toisessa jaksossa keskustellaan yksin maahan tulleista nuorista ja kotoutumisesta. Tähän jaksoon olemme kutsuneet keskustelijaksi kansanedustaja, Suldaan Said Ahmedin. Lisäksi jaksossa ovat mukana nuoret Shayegh Adeli ja Valentina Vihonen.

Shayegh muutti Suomeen vuonna 2015 ja asui kaksi ensimmäistä vuotta Inkoon vastaanottokeskuksessa. Sinä aikana hän tapasi vain muutamia suomalaisia, hekin vastaanottokeskuksen ohjaajia. Kun koitti aika, että hän sai oman asunnon, ei Shayegh tuntenut ketään, eikä tiennyt mitään suomalaisesta yhteiskunnasta. Miten hän on kuitenkin onnistunut vaikeista lähtökohdista pääsemään osaksi suomalaista yhteiskuntaa, opiskelemaan ja töihin?

Tärkeänä tekijänä hän mainitsee perheenyhdistämisen. Vaikka perheenyhdistämisprosessi olikin pitkä ja vaikea, on sen jälkeen elämä mennyt paremmin.

“Kun perhe pääsi Suomeen viime vuonna, mun elämä muuttui kokonaan. Nyt on parempi olo, oon tällä hetkellä töissä ja samaan aikaan opiskelen. Elämä menee hyvin silloin kun ei tarvitse olla huolissaan perheestä.”

Shayegh kertoo Ääni nuorille -podcastissa, miten perheen saaminen Suomeen on auttanut häntä uudessa maassa.

Shayegh kertoo Ääni nuorille -podcastissa, miten perheen saaminen Suomeen on auttanut häntä uudessa maassa.

Shayegh ja Suldaan ovat yhtä mieltä siitä, että järjestöillä ja harrastuksilla, ja sitä kautta yhteisöillä on myös todella suuri merkitys kotoutumisessa.

“Silloin kun Suomeen muuttaa uusi ihminen, hän tarvitsee verkostoja: hän tarvitsee ystäviä ja hän tarvitsee mielekästä tekemistä. Erityisesti jos puhutaan nuorista ja alaikäisistä, on äärimmäisen tärkeää, että on ympärillä paljon tukiverkostoja.”

Suldaanin perheelle urheilu on ollut iso tekijä kotoutumisessa. Se on tarjonnut yhteisön, mielekkään tekemisen ja mahdollisuuden oppia kieltä.

“Jos ei ole verkostoja, myös työllistyminen on vaikeampaa”, toteaa Suldaan. “Verkostoja ei synny pistämällä ihmisiä jonnekin vastaanottokeskukseen ja passivoimalla heitä, vaan aktivoimalla ja ottamalla mukaan yhteiskuntaan.”

Myös vastaanottavalla yhteiskunnalla on suuri vastuu maahanmuuttajien kotoutumisessa. Vaikka maahanmuuttaja yrittäisi päästä osaksi yhteiskuntaa, mutta ilmapiiri on torjuva, ei kotoutuminen ole mahdollista. Toisaalta myös liikaa nostetaan esille epäonnistumisia, vaikka on satoja hyviä esimerkkejä siitä, miten kotoutuminen on onnistunut. Shayegh on tästä yksi hyvä esimerkki.

Suldaan Said Ahmed vieraili Ääni nuorille -podcastissa.

Suldaan korostaa verkostojen merkitystä erityisesti alaikäisenä Suomeen muuttaneiden nuorten kohdalla.

Jaksossa esitettyjä ratkaisuja:

Kotoutuminen tehdään helpommaksi…

  • Tarjoamalla mahdollisuuksia tutustua suomalaisiin esim. harrastusten kautta
  • Luomalla verkostoja
  • Ottamalla maahanmuuttajat mukaan yhteisöihin
  • Kyseenalaistamalla omia ennakkoluuloja ja lisäämällä ymmärrystä
  • Toivottamalla uudet tulijat aidosti tervetulleiksi
  • Tarjoamalla tilaisuuksia yhteiselle tekemiselle
  • Helpottamalla perheenyhdistämisprosessia
  • Hyödyntämällä kokemusasiantuntijuutta kotouttamisprosessissa (maahanmuuttajat tietävät itse parhaiten miten asiat toimii).
  • Huolehtimalla ensisijaisesti itsestä ja omasta jaksamisesta

 

Podcast-sarja on täysin nuorten käsialaa:

Tuottaja: Valentina Vihonen

Musiikki: Lotta-Maria Suomalainen

Graafinen suunnittelu: Alessandra Vihonen

Sarjan teknisestä puolesta on vastannut Artlab ja podcastin teon on nuorille mahdollistanut Diakonissalaitoksen Nuorten ohjelma

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: