CoImpact rakentaa parempaa huomista yhdessä

15.3.2024

Diakonissalaitoksen ja Gesund Partnersin yhdessä fasilitoima, vaikuttavia tekoja ja yhteiskunnallista muutosta vauhdittava alusta CoImpact on nyt virallisesti käynnistetty. Mukaan on lähtenyt jo kaksi edelläkävijäorganisaatiota: Helsingin kaupunki ja S-Pankki. CoImpactissa uskotaan, että vain yhdessä voimme kohdata ja ratkaista yhteiskuntamme suurimmat haasteet, kuten esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ja mielenterveyskriisin.

Kolme eri-ikäistä ihmistä istuu ulkona hymyillen j nyrkeillä toisiaan tervehtien.

Diakonissalaitoksen ja Gesund Partnersin pitkän tähtäimen visio on tehdä CoImpactista pysyvää toimintaa ja laajan toimijajoukon yhteinen, voittoa tavoittelematon yhteisö.

Vaikuttavuus ei synny yksin

CoImpact on alusta, jonka tavoitteena on vauhdittaa vaikuttavuusperusteista yhteistyötä yhteiskunnan suurimpien haasteiden ratkaisemisessa.  Alustan luoneet Diakonissalaitos ja Gesund Partners vannovat yhteistyön voimaan.

”Me ajattelemme, että monimutkaisia yhteiskunnallisia haasteita voidaan ratkaista ainoastaan laaja-alaisella yhteistyöllä. Siksi työskentelemme tiiviisti yhdessä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa”, kertoo Diakonissalaitoksen kumppanuusjohtaja Vesa Sarmia.

Isojen yhteiskunnallisten haasteiden ratkaiseminen edellyttää monipuolista toimijarintamaa. Ensimmäisinä CoImpactin matkaan ovat liittyneet Helsingin kaupunki sekä S-Pankki. Molempia organisaatioita motivoi CoImpact-yhteistyössä vaikuttavien ratkaisujen kehittäminen ja tavoitteellinen, sektorirajat ylittävä yhteistyö.

Helsingin kaupunki lähtee kehittämään CoImpactissa pitkään työmarkkinoiden ulkopuolella olleiden NEET-nuorten palveluita. Kaupungin työllisyysjohtaja Annukka Sorjonen odottaa yhdessä tekemisen tuottavan uusia innovaatioita:

“Laajassa toimintakentässä onnistuminen vaatii verkostoja ja yhteistyötä erilaisten osaajien kesken. CoImpact on yksi vastaus siihen, miten voimme ratkaista erilaisia haasteita yhdessä paremmin ja tehokkaammin. Lopputuloksena tietenkin tyytyväiset helsinkiläiset.”

Myös S-Pankin vaikuttavuussijoittamisen johtaja Jani Kempas suhtautuu yhteistyöhön innolla sekä korkein odotuksin:

“S-Pankki on kiinnostunut edistämään vaikuttavuusperusteista hankintaa ja sijoittamista sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseksi. Olemme tehneet useita vuosia yhteistyötä Diakonissalaitoksen kanssa, ja olemme hyvin vaikuttuneita heidän toimintakulttuurista, joka perustuu vahvasti tiedolla johtamiseen. CoImpact on S-Pankille luonnollinen ja houkutteleva kumppanuusmalli, jossa olemme yhdessä muiden verkoston toimijoiden kanssa kehittämässä ja löytämässä parhaita vaikuttavuusperusteisia ratkaisuja yhteiskunnan suurimpien haasteiden taklaamiseksi.”

On tekojen aika

Vaikka hyvinvointivaikutusten aikaansaaminen edellyttää myös kärsivällisyyttä ja pitkäjänteistä toimintaa, tarkoituksena on luoda nykyistä ketterämpää tavoitteellista yhteistyötä. CoImpact-toiminnan keskiössä onkin vauhdittamo, joka toimii vaikuttavuusperusteisten kumppanuuksien “pikakaistana”. Vuosien kumppanuuskehittämiskokemuksen pohjalta räätälöity prosessi ketteröittää sektorirajat ylittävää yhteistyötä, joka keskittyy yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen.

”Vauhdittamojaksoilla luodaan vaikuttavuusperusteista yhteistyötä eri sektorien, innovaattoreiden ja rahoittajien välillä. Tavoitteena noin puoli vuotta kestävillä jaksoilla on kehittää tuloksia tavoittelevia kumppanuuksia ja osallistaa prosessiin laaja sidosryhmäjoukko – unohtamatta tietenkään loppukäyttäjiä ja kokemusasiantuntijoita. CoImpact-tiimi tarjoaa tukea ja verkostoja ratkaisujen kehittämisessä, aina konseptoinnista kokeilujen käynnistämiseen ja skaalaamiseen asti”, konseptia avaa Gesund Partnersin perustaja Ville Koiste.

Päämäärän ohella myös matkalla on suuri merkitys

CoImpactin keskiössä on halu saada aikaan todellisia, mitattavia muutoksia. Mutta myös matkalla on väliä. Tulosperusteisuus ja vaikuttavuuden hankkiminen edellyttävät oppimista kaikilta osapuolilta: niin tulosten tilaajilta, ratkaisuja ja innovaatioita toimittavalta ekosysteemiltä sekä vaikuttavuussijoittajilta ja rahoittajilta. Vaikuttavuusperusteisen yhteistyön potentiaali on jo tunnistettu. Nyt tarvitaan tekojen kautta hankittua kokemusta sekä toiminnan skaalaamisen mahdollistavat rakenteet. Diakonissalaitoksen ja Gesund Partnersin pitkän tähtäimen visio onkin tehdä CoImpactista pysyvää toimintaa ja laajan toimijajoukon yhteinen, voittoa tavoittelematon yhteisö.

Nyt CoImpactiin etsitään lisää kumppaneita mahdollistamaan seuraavan sukupolven vaikuttavuustekoja ja haastelähtöistä innovointia. Mukaan kutsutaan julkisen sektorin organisaatioita, yrityksiä ja järjestöjä, jotka haluavat ratkaista yhteiskunnallisia haasteita ja kasvattaa vaikuttavuuttaan. Tarjolla on sekä valmiita kumppanuusmalleja että räätälöityjä kokonaisuuksia.

Lisätietoa

www.coimpact.fi

Vesa Sarmia, kumppanuusjohtaja, Diakonissalaitos, vesa.sarmia@hdl.fi, +358 50 413 0718
Ville Koiste, perustaja, Gesund Partners Oy, ville.koiste@gesund.partners, +358 400 974422

 

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: