Diakonissalaitoksen kehitysyhteistyölle 4,4 miljoonan euron ohjelmatuki ulkoministeriöltä

26.11.2021

Ulkoministeriö myönsi Diakonissalaitoksen kehitysyhteistyölle 4,4 miljoonan euron ohjelmatuen vuosiksi 2022–2025. Ohjelmatuki mahdollistaa aiempaa pitkäjänteisemmän ihmisarvotyön kehittyvissä maissa. Aiemmin työtä on tehty yksittäisillä hankerahoituksilla.

Afrikkalainen mies hymyilee.

Ulkoministeriön ohjelmatuki edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja sen kantavaa periaatetta, jonka mukaan ketään ei jätetä kehityksestä jälkeen.

”Diakonissalaitos edistää heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hanketuelta ohjelmatukijärjestöksi siirtyminen turvaa pitkäjänteisen työmme myös ulkomailla”, sanoo Diakonissalaitoksen Globaali vastuu ja lähimmäisyys -toimialueen johtaja Tuija Åstedt.

Diakonissalaitoksen kehitysyhteistyön ohjelman tavoitteena on vahvistaa heikoimmassa asemassa olevien nuorten, vähemmistöjen sekä sodista ja konflikteista kärsineiden yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja hyvinvoinnin toteutumista. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä kehittyvien maiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

”Ohjelmatukijärjestöksi siirtymisen mahdollistaa paitsi vaikuttava kehitysyhteistyömme, myös muu osaamisemme vaativassa ihmisarvotyössä esimerkiksi kidutettujen, traumatisoituneiden ja sovinnon parissa” Åstedt summaa.

Suomalaisille kansalaisjärjestöille suunnatulla ohjelmatuella toteutetaan Suomen kehityspoliittisia tavoitteita äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi, eriarvoisuuden vähentämiseksi ja ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Diakonissalaitoksen ohjelmassa pyritään vaikuttamaan yksilöiden elämään, ja luomaan samalla kestäviä ratkaisuja toimien yhteistyössä yksityisten, julkisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Tavoitteenamme on vahvistaa heikoimmassa asemassa olevien nuorten, vähemmistöjen sekä sodista ja konflikteista kärsineiden yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja hyvinvoinnin toteutumista”, kertoo Diakonissalaitoksen kansainvälisen toiminnan johtaja Eija-Riitta Kinnunen.

Ulkoministeriö myönsi 23 suomalaisen kansalaisjärjestön monivuotiseen kehitysyhteistyöhön noin 276 miljoonaa euroa vuosille 2022–25. Lue ulkoministeriön tiedote: Suomalaisille kansalaisjärjestöille rahoitusta köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen

Lisätietoa

Eija-Riitta Kinnunen, eija-riitta.kinnunen@hdl.fi, 050 468 8830
Tuija Åstedt, tuija.astedt@hdl.fi, 040 719 0094

Lue lisää kehitysyhteistyöstämme
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: