Diakonissalaitos kohti sosiaalihuollon Kanta-arkistoa

18.1.2021

Diakonissalaitos on valmis ottamaan käyttöön sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston eli Kanta-arkiston. Kanta-arkisto tarjoaa merkittäviä etuja.

Kanta-arkisto on palvelu, jonne asiakastiedot tallennetaan tietoturvallisesti ja pysyvästi palvelua tarjoavan organisaation omasta järjestelmästä. Sen uudet, 2.vaiheen rekisterinkäyttöoikeus-toiminnallisuudet mahdollistavat myös turvallisen tietojen vaihdon palvelua tarjoavan organisaation ja palvelunjärjestäjän, kuten kunnan, välillä. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tullaan vaiheittain tallentamaan kaikki sosiaalipalveluissa syntyvät, asiakasta koskevat asiakasasiakirjat.

Kanta-arkisto tarjoaa merkittäviä etuja

Kanta-arkisto sekä sen uusi rekisterinkäyttöoikeus-toiminnallisuus, tarjoavat tulevaisuudessa merkittävän toiminnanmuutoksen sosiaalihuollon palveluissa. Se yhtenäistää kirjaamista kansallisella tasolla ja on tietoturvan kannalta merkittävä asia.

Jatkossa rekisterinkäyttöoikeus-toiminnallisuuden kautta uusi palveluntarjoaja näkee Kanta-arkistosta asiakkaaseen liittyvät päätökset, asiakassuunnitelmat sekä palvelutarpeen arvioinnit. Kun asiakkaan palvelu päättyy, ei asiakkaan tietoja tarvitse erikseen toimittaa uudelle palveluntarjoajalle, vaan tieto liikkuu tietoturvallisesti Kanta-arkiston kautta.

Kanta-arkisto tuo muutoksia myös sosiaalihuollon ammattilaisten arkeen. Se lisää selkeyttä ja yhtenäisyyttä kirjaamiseen, kun kirjaamisen asiakirjat, asiakaskertomusmerkinnät, lausunnot ja sitä myöden myös käsitteet on kansallisesti määritelty. Yhtenäiset kirjaamiskäytännöt helpottavat myös työntekijän siirtymistä toiseen organisaatioon.

Tulevaisuuden tavoitteena on saada Kanta-arkistoon kirjatut tiedot näkymään myös asiakkaalle Omakannan kautta. Tämä toteutus edellyttää vielä uuden asiakaslain voimaantuloa. Sen valmistelu on parhaillaan meneillään.

Matka kohti sosiaalihuollon Kantaa

Diakonissalaitoksella olemme vuoden 2020 alusta lähtien valmistelleet liittymistä sosiaalihuollon arkistoon rekisterinkäyttöoikeus toiminnallisuudella.  Lähtösysäys liittymiselle tuli voittamamme päihdepalveluiden kilpailutuksen myötä. Olemme tehneet Kantaan liittyvien järjestelmien testausta yhteistyössä Kelan kanssa. Saimme asiakastestaukset tehtyä marraskuussa 2020 ensimmäisenä palveluntuottajana Suomessa. Hyvä projektin aikataulutus ja sujuva toimittajayhteistyö osaltaan varmistivat kokonaisuuden onnistumisen.

Seuraava vaihe projektissa on ristiintestaus toisen vastaavassa valmiustilanteessa olevan asiakastietojärjestelmän kanssa. Testaus on tarkoitus toteuttaa alkuvuoden aikana. Toiveenamme on, että mahdollisimman moni palvelunjärjestäjä ottaisi käyttöön rekisterinkäyttöoikeustoiminnallisuuden.

Me olemme valmiita täällä päässä.

 

Kirjoittaja Teemu Jokela työskenteli Diakonissalaitoksella IT-projektipäällikkönä.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: