Diakonissalaitos tarjoaa avopalvelua sota- ja kriisialueilta tuleville perheille

20.1.2020

Diakonissalaitoksen Lapsi- ja perhepalvelut on avannut arviointi- ja kuntoutusyksikön, joka tarjoaa avohuollon palveluita sota- ja kriisialueilta tuleville perheille. 

Isä ja lapsi pitävät toisiaan kädestä.

Kuva: Samuli Skantsi

 

Sävel-nimeä kantava yksikkö keskittyy perheisiin, joiden vaikea elämäntilanne vaarantaa perheenjäsenten psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn. Palvelu on suunnattu maahanmuuttajataustaisille, tuen tarpeessa olevat lapsiperheille. Heitä ovat muun muassa turvanpaikanhakijat, kiintiöpakolaiset, oleskeluluvan saaneet ja EU:n sisäisinä siirtoina tulleet pakolaiset.

Yksikön perustamisen taustalla on kuntien ilmaisema kiinnostus ja tarve tämän tyyppiselle palvelulle. Diakonissalaitoksella on pitkä kokemus lastensuojelutyöstä ja monikulttuurisuustyöstä, jossa asiakkaamme ovat monesti vaikeasti traumatisoituneita. Olemme erikoistuneet tuottamaan monialaisia lastensuojelupalveluita, joissa yhdistyvät lastensuojelun sijaishuolto ja erikoissairaanhoito.”

Korjaavaa ja ennaltaehkäisevää palvelua

Vaikka avopalvelun painopiste onkin korjaavassa työssä, niin se sisältää myös ennaltaehkäisevän ulottuvuuden; se estää kriisiytymisen syvenemisen perheessä.

Sävel tekee tiivistä yhteistyötä Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksen kanssa. Erityisyksikkö on paneutunut sodan ja pakolaisuuden traumatisoimien lasten, nuorten ja perheiden hoitamiseen. Kahden yksikön yhteistyönä syntyy palvelu, jossa sosiaalityö yhdistyy psykiatriaan.

” Asiakkaat ohjautuvat palveluun lähinnä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon lähettämänä, ja palvelu voidaan räätälöidä kunnan ja asiakasperheen mukaan”, kertoo vastaava sosiaalityöntekijä Leena Leppänen Diakonissalaitokselta.

Sävel toimii Rinnekotien Lapsi- ja perhepalveluiden yhteydessä Helsingin Pitäjänmäellä. Yksikön moniammatilliseen työryhmään kuuluu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, yksikön johtaja, palvelualuejohtaja, psykologi, perheterapeutti ja vastaava sosiaalityöntekijä. Toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle. Pitäjänmäelle on kuitenkin varattu kaksi perheasuntoa, jotka mahdollistavat asiakkaiden vastaanoton mistä päin Suomea tahansa.

Diakonissalaitos on tuottanut lastensuojelupalveluita* 110 vuotta pääsääntöisesti Etelä-Suomen alueella. Tällä hetkellä (2020) sijaishuollon laitospalvelun osuus on 90 % ja avopalveluiden osuus 10 %. Maahan muuttaneiden osuus on 58 %.

Lastensuojelupalvelut ovat olleet osa Rinnekodit-palveluliiketoimintaa 1.2.2023 alkaen.

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: