Emme kannata oleskeluluvan tulorajan nostoa

6.2.2024

Diakonissalaitos ei tue juuri lausuntokierroksella ollutta hallituksen esitystä, jonka mukaan työntekijän oleskeluluvan tulorajaa nostetaan siten, että se on vähintään 1 600 euroa kuukaudessa. Mielestämme työperäisen oleskeluluvan tulorajan nosto on kohtuuton työntekijän, työnantajan ja työmarkkinoiden kannalta. Sillä kasvatetaan maahanmuuttajien epäinhimilliseen ja haavoittuvaan asemaan joutumista. Lisäksi suurena sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana olemme huolissamme tulorajan noston vaikutuksista työvoiman saatavuuteen. 

Nuori mies katsoo hymyillen kameraan samalla, kun taluttaa polkupyörää.

  1. Maahanmuuttajataustaista työvoimaa tullaan tarvitsemaan Suomessa monella eri toimialalla, jotka ovat tyypillisesti matalapalkka-aloja. On tärkeä muistaa, että juuri maahantulijat tekevät usein matalapalkka-alalla osa-aikaista työtä. Ja jo nyt näillä aloilla on vaikeuksia saada työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa.
  2. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on mahdollista päästä työelämään jopa ilman koulutusta ja suomenkielentaitoa muuan muassa henkilökohtaiseksi avustajaksi. Henkilökohtaisten avustajien palkka on alle 12 € tunnilta, joten heidän tulonsa tulee jäämään alle vaaditun tulorajan. Lisäksi haluamme nostaa esimerkkinä Palvelualojen ammattiliiton kiinteistöpalvelualan minimipalkan, joka on 1700 € kuukaudessa. Verojen ja muiden pakollisten vähennysten jälkeen palkka jää reilusti alle 1600 euroon kuukaudessa.
  3. Riistävien työolosuhteiden ja jopa ihmiskaupan uhriksi joutumisen riski lisääntyy, kun maahantulijat kokevat, että heidän oleskelunsa maassa on uhattuna. Olemme erityisen huolissamme naisista, sillä heille on haasteellisempaa saavuttaa vaadittu tulotaso. Tämän seurauksena naiset saattavat joutua hakemaan oleskelulupaa perhesiteen perusteella siinäkin tapauksessa, että perhetilanteessa on vaikeita ongelmia. Tämä saattaa ajaa naiset haavoittuvaan asemaan ja sukupuolittuneen väkivallan kohteiksi karkotusta pelätessään.
  4. Esityksessä viitatut vaikutukset yrityksiin eivät mielestämme ole realistisia. Työmarkkinoilla ja yritysmaailmassa jonkun on lopulta maksettava +20 %:n kustannusten nousu. Matalapalkka-aloille tulee olemaan haasteellista tehdä tulonsiirtoja hintoihin tai niiden palveluita maksaville tahoille. Nämä muutokset tulevat keskelle haastavaa taloustilannetta.
  5. Lakiluonnoksessa on epärealistisesti arvioitu viranomaisten resurssit vastata kasvavaan ohjauksen ja neuvonnan tarpeeseen. Jo nykytilanteessa valtionhallinnon omat resurssit vastata tähän tarpeeseen ovat riittämättömät. Ohjaus ja neuvontavastuu valuu kuntien, alueiden sekä kolmannen sektorin toimijoille. Jo nyt järjestötoimijoita kuormittaa julkisiin palveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta.

Lue lisää lausunnostamme: Hallituksen esitys eduskunnalle ulkomaalaislain 72 a §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 72 §:n muuttamisesta (pdf)

Lisätietoa

Miinukka Tuominen-Hakoila, vaikuttamistyön päällikkö, Diakonissalaitosmiinukka.tuominen-hakoila@hdl.fi040 705 825

Anne Hammad, palveluyksikön johtaja, paperittomien päiväkeskus Al Amal ja Itä-Euroopan väestön päiväkeskus Hirundo, Diakonissalaitosanne.hammad@hdl.fi050 502 0022

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: